Gradsko vijeće grada Đurđevca prihvatilo novu demografsku mjeru: sufinancirat će se potpomognuta oplodnja


Petak, 29. rujna 2023.

Donesena je još jedna u nizu mjera koje Grad Đurđevac omogućava mladim obiteljima u cilju poboljšavanja demografske slike. Sufinancirat će se medicinski potpomognuta oplodnja, a  tu odluku donijeli su gradski vijećnici na posljednjoj sjednici Gradskoga vijeća, koja će sigurno biti dobro prihvaćena među mladim obiteljima koje imaju problem s postizanjem roditeljstva.

– Sve više parova ima takve probleme, pa smo odlučili uvesti ovu potporu kako bismo im olakšali pokrivanje troškova za taj skupi medicinski zahvat, rekao je gradonačelnik Hrvoje Janči i pojasnio da će Grad Đurđevac sufinancirati medicinski potpomognutu oplodnju ženama koje se odluče na taj postupak s 50 posto troškova, a najviše do 1000 eura. Sufinancirat će se i postupci koji se obavljaju u inozemstvu, a pravo na takvu potporu imaju žene čije je prebivalište na području grada Đurđevca najmanje godinu dana.

– Budući da je i Županija donijela takvu odluku, dodatna prednost naše potpore je i to što je mogu dobiti žene koji će koristiti i subvenciju Županije. To znači da će u konačnici troškovi potpomognute oplodnje biti pokriveni u cijelosti, naglasio je gradonačelnik Hrvoje Janči.

U nastavku se mogu preuzeti obrasci za sufinanciranje medicinski potpomognute oplodnje. Popunjene obrasce potrebno je dostaviti osobno na portu Gradske uprave Grada Đurđevca, Stjepana Radića 8, ili putem e-maila grad@djurdjevac.hr.