Gradsko vijeće Grada Đurđevca


Gradsko vijeće je predstavničko tijelo građana i tijelo lokalne samouprave, koje donosi akte u okviru svojih prava i dužnosti, te obavlja druge poslove u skladu sa zakonom i Statutom. Gradsko vijeće Grada Đurđevca ima 13 članova.

Predsjednik Gradskog vijeća saziva sjednice Gradskog vijeća, predsjeda sjednicama i predstavlja to tijelo. Predsjednik Gradskog vijeća saziva sjednice po potrebi, a najmanje jedanput u tri mjeseca.

Mandat članova Gradskog vijeća izabranih na redovnim izborima traje četiri godine. Mandat članova Gradskog vijeća izabranih na prijevremenim izborima traje do isteka tekućeg mandata predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave izabranih na redovitim izborima. Članovi Gradskog vijeća nemaju obvezujući mandat i nisu opozivi. Sjednice Gradskog vijeća su javne.

Gradsko vijeće Grada Đurđevca ima predsjednika i dva potpredsjednika koji se biraju većinom glasova svih članova Gradskog vijeća. Predsjednik i jedan potpredsjednik bira se iz reda predstavničke većine, a drugi potpredsjednik iz reda predstavničke manjine, na njihov prijedlog. Prijedlog članova Gradskog vijeća iz reda predstavničke većine te iz reda predstavničke manjine mora biti podnesen u pismenom obliku i potvrđen potpisima članova Gradskog vijeća. Član Gradskog vijeća može svojim potpisom podržati prijedlog za samo jednog kandidata.

Članovi Gradskog vijeća su:

 1. Željko Lacković,
 2. Maja Hrvatić Padovan,
 3. Kristina Benko Markovica,
 4. Dajana Milodanović,
 5. Mirjana Mišulin,
 6. Željka Mirović
 7. Zoran Jančijev,
 8. Danijela Jelušić,
 9. Anja Vujčić,
 10. Zvonimir Fusić
 11. Marko Fucak
 12. Tomislav Sokač i
 13. Rajko Gašparić.

Za predsjednika Gradskog vijeća izabran je Željko Lacković, a za potpredsjednike Rajko Gašparić i Kristina Benko Markovica.