Radna tijela vijeća


Za proučavanje i razmatranje pojedinih pitanja te pripremanje i podnošenje odgovarajućih prijedloga akata iz djelokruga Gradskog vijeća Grada Đurđevca, Gradsko vijeće osniva radna tijela, kao stalna ili povremena. U radnim tijelima Gradskog vijeća razmatraju se mišljenja, primjedbe, prijedlozi i poticaji koji se odnose na donošenje odluka i drugih općih akata ili na rješavanje pojedinih pitanja, značajnih za gospodarski i društveni razvoj te za građane i njihov položaj.

Stalna radna tijela Gradskog vijeća su:

 1. Mandatna komisija,
 2. Odbor za izbor i imenovanja,
 3. Odbor za statut i poslovnik,
 4. Odbor za gospodarstvo i strateško planiranje,
 5. Odbor za proračun i financije,
 6. Odbor za prostorno planiranje, zaštitu okoliša,  komunalno i vodno gospodarstvo,
 7. Odbor za turizam, kulturnu i prirodnu baštinu,
 8. Odbor za prosvjetu i predškolski odgoj, sport i mlade,
 9. Odbor za dodjelu javnih priznanja,
 10. Odbor za mjesnu samoupravu,
 11. Odbor za poljoprivredu i ruralni razvoj i
 12. Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb.
 • Mandatna komisija
 1. Maja Hrvatić Padovan, dipl. iur., predsjednica
 2. Zoran Jančijev, član
 3. Damir Lacković, član.
 • Odbor za izbor i imenovanja
 1. Maja Hrvatić Padovan, dipl. iur., predsjednica
 2. Zoran Jančijev, član
 3. Marko Kolarević, član.
 • Odbor za statut i poslovnik
 1. Maja Hrvatić Padovan, dipl.iur., predsjednica
 2. Emira Čilić, mag.iur., član
 3. Marijan Ružman, član
 4. Ivan Hadžija, član
 5. Verica Rupčić, članica.
 • Odbor za gospodarstvo i strateško planiranje
 1. Dajana Milodanović, struč.spec.oec., predsjednica
 2. Saša Franjić, ing.agr., član
 3. Ivan Radoš, član
 4. Damir Lacković, član
 5. Marko Kolarević, član.
 • Odbor za proračun i financije
 1. Dajana Milodanović, struč.spec.oec., predsjednica
 2. Željko Lacković, dipl.iur., član
 3. Zoran Jančijev, član
 4. Marijana Markešić, dipl.oec., članica
 5. Hrvoje Parag, univ. spec. mag. oec., član.
 • Odbor za prostorno planiranje, zaštitu okoliša, komunalno i vodno gospodarstvo
 1. Valentina Peršić, dipl.ing.biol., predsjednica
 2. Mladen Matica, član
 3. Ivan Radoš, član
 4. Marko Fucak, član
 5. Milek Markač, ing.polj., član.
 • Odbor za turizam, kulturnu i prirodnu baštinu
 1. Marijan Ružman, predsjednik
 2. Ivan Juričić, ing.prometa, član
 3. Gabriela Kralj Bartovčak, bacc.oec., članica
 4. Brankica Sobota Šalamon, članica
 5. Mario Žugaj, član.
 • Odbor za prosvjetu i predškolski odgoj, sport i mlade
 1. Ivan Juričić, ing.prometa, predsjednik
 2. Danijela Jelušić, članica
 3. Maja Hrvatić Padovan, dipl.iur., članica
 4. Lovorka Kučinić, članica
 5. Rajko Gašparić, član.
 • Odbor za dodjelu javnih priznanja
 1. Ivan Hodalić, predsjednik
 2. Marijan Ružman, član
 3. Katica Blažok, članica
 4. Marija Markuš, članica
 5. Vjekoslav Flamaceta, član.
 • Odbor za mjesnu samoupravu
 1. Vesna Siladić, predsjednica
 2. Gabriela Kralj Bartovčak, bacc.oec., članica
 3. Natalija Miletić, članica
 4. Marija Markuš, članica
 5. Dražen Štefanić, član.
 • Odbor za poljoprivredu i ruralni razvoj
 1. Marijan Panić, predsjednik
 2. Saša Franjić, ing.agr., član
 3. Gabriela Kralj Bartovčak, bacc.oec., članica
 4. Natalija Miletić, članica
 5. Željka Pucan, članica.
 • Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb
 1. Melita Štrangar, predsjednica
 2. Dajana Milodanović, stručspec.oec., članica
 3. Željko Lacković, dipl.iur., član
 4. Katica Blažok, članica
 5. Danica Nikša, članica.