Gradu Đurđevcu odobreno 60.000,00 kuna za financiranje izrade IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja


Četvrtak, 26. travnja 2018.

Grad Đurđevac je na raspisani Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020., podmjeru 7.1.1. Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj jedinica lokalne samouprave prijavio troškove izrade IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Đurđevca.

U Grad je stigla odluka Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju o prihvatljivosti financiranja izrade i donošenja izmjena i dopuna prostornog plana u maksimalnom iznosu od 60.000,00 kuna.

Izmjenama prostornog plana namjerava se proširiti zona obuhvata za uređenje šume Borik te okoliša uz utvrdu Stari grad i tematskog parka. Izradit će se kartografski prikaz svih prometnicama na području grada.

Izmjenama će biti obuhvaćeno i eksploatacijsko polje šljunka Separacija na kojem je u planu stvaranje uvjeta za uzletišta za hidroavione, a planom je predviđeno izmiještanje planiranih prometnica unutar industrijske zone.

Ovim izmjenama i dopunama uskladit će se i uvjeti gradnje na području voćnjaka i tovilišta tvrtke Osatina u Čepelovcu, te će se formirati vodozaštitno područje oko novoga vodocrpilišta. Prostorni plan će se uskladiti i s ostalim izmjenama prema pristiglim zahtjevima investitora.