GV o gradskim plaćama, izmjenama Prostornoga plana i hvatanju pasa


Četvrtak, 23. rujna 2010.

Sudeći po podacima o prometu, javnom redu i miru i obiteljskom nasilju, kojima raspolaže policija, Đurđevčani žive u sigurnom i mirnom Gradu. -Rezultat je to našeg pojačanog preventivnog djelovanja, te korištenja usmjerene represije  prema recidivistima, odnosno samo onima koji su u posljednje dvije godine učestalo činili prekršaje u prometu, u javnom redu i miru, te u obiteljskom nasilju. Na ove posljednje smo osobito osjetljivi i angažirani, rekao je jučer gradskim vijećnicima Krunoslav Karas, načelnik PP Đurđevac, prilikom podnošenja informacije o stanju kriminaliteta, javnoga reda i mira i druge prekršajne problematike za prvih osam mjeseci ove godine. Gradski su vijećnici potom jednoglasno donijeli Odluku o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravim tijelima Grada Đurđevca. Na pitanje vijećnika Branimira Prelca na koju će se osnovicu obračunavati koeficijenti od 1,00 (za spremača-dostavljača i portira) do 3,35 (za pročelnika upravnoga odjela i pročelnika službe), te koliko će se tim poslagivanjem prištedjeti u proračunu, gradonačelnik Gračan je rekao da je osnovica 4000 brutto, a da ušteda neće biti, jer će se morati naći novci i za dva zaposlena u novom razvojnom odjelu.- MI smo u okvirima koje je, kao i donošenje odluke, propisala Vlada RH, ali smo se morali prilagoditi zatečenom stanju zaposlenika i njihovoj stručnoj spremi. Cilj nam je da na svim poslovima u gradskim službama rade visokoobrazovani, što sada nije slučaj, iako ne mogu reći da ne rade dobro svoj posao. Kroz određeni broj godina to ćemo sigurno postići, pojasnio je Gračan. Zbog djelomičnih korekcija granica građevinskoga zemljišta, usklađivanja trase dalekovoda Virje-Virovitica, definiranja lokacije novoga vodocrpilišta, te  stavljanja van snage detaljnih prostornih planova, GV je donijelo i Odluku o izradi Izmjena i dopuna Prostornoga plana uređenja Grada Đurđevac. Prihvatilo je i ponudu Veterinarske stanice Koprivnica da za 33.000 kuna u Đurđevcu obavlja poslove hvatanja, čuvanja i uklanjanja pasa i drugih životinja lutalica, odnosno higijeničarsku službu.