HEP: postavljaju se nove betonske bandere u Ulici Matije Gupca, a uskoro kreće i asfaltiranje staze


Subota, 24. kolovoza 2019.

Kako su u Ulici Matije Gupca završeni radovi na zamijeni plinske mreže, a HEP je završio s radovima na postavi bandera u Ulici Donji Brvci započeli su pripremni radovi na zamjeni starih drvenih bandera novim betonskim u Ulici Matije Gupca.

Nove bandere će biti usklađene s novim planom uređenja ulice te novim podzemnim instalacijama koje će se izvoditi u sklopu projekta Aglomeracije. Podsjećamo da ova ulica do sada nije imala pješačku stazu ni na jednoj strani, a do sada je odrađena priprema za stazu s jedne strane i čeka se asfaltiranje dok će izgradnja staze na drugoj strani započeti u sklopu projekta Aglomeracije.

Osim staza ulica će dobiti i nove asfaltirane kolne prilaze te će se osmisliti i urediti zeleni otoci, a time će se dobiti moderan i urbani izgled ove ulice.