I deve u Hrvatskoj sahari posjetio Djed Mraz sa poklonima


Subota, 23. prosinca 2017.

Nakon što je Djed Mraz obišao svu djecu u Đurđevcu i prigradskim naseljima uputio se u Hrvatsku saharu k našim najpoznatijim stanovnicima.

Iako je već bilo vrijeme za spavanje deve Tomica, Romeo, Dina i Đurđica spremno su dočekale vilenjake i Djeda Mraza koji su donijeli punu vreću slasnih poklona. Osim jabuka i sijena, deve su dobile i punu košaru svojih najomiljenijih mrkvica.

Prema viđenome deve su bile oduševljene poklonima koji su ubrzo nestali, a ovaj trenutak obilježen je zajedničkim fotografijama s Djedom Mrazom.