Isplaćeno 199.665 kn za sufinanciranje nabave knjiga za učenike osnovne i srednje škole


Petak, 9. rujna 2016.

Grad Đurđevac je do sada isplatio 199.665 kuna za sufinanciranje nabave knjiga za osnovnoškolce i srednjoškolce koji imaju prebivalište na području Grada Đurđevca. Do sada je predano 373 zahtjeva za 557 učenika.

Svi roditelji koji su kupili rabljene udžbenike ili ih nabavili putem razmjene, još uvijek imaju mogućnost tražiti sufinanciranje za kupljene nove radne bilježnice. Roditelji mogu predati popunjeni zahtjev uz priložene račune za radne bilježnice, dokaze o prebivalištu oba roditelja i presliku tekućeg računa svaki radni dan od 8 do 16 sati na porti u zgradi Gradske uprave.

Pozivamo i sve roditelje djece koja polaze područnu školu za djecu s teškoćama u razvoju  da popune zahtjev kako bi ostvarili sufinanciranje u iznosu od 300 kuna za nabavu potrebnog pribora kojim se djeca služe u nastavi.