Isplata naknade rodiljama s područja Grada Đurđevca


Utorak, 16. siječnja 2007.

Sukladno donesenom Programu javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Grada Đurđevca, Gradsko poglavarstvo Grada donijelo je Zaključak o isplati naknade rodiljama s područja Grada Đurđevca. Temeljem navedenog Zaključka, svim rodiljama koje imaju prijavljeno prebivalište na području Grada Đurđevca isplatit će se iznos od 1.000,00 kuna po djetetu.    Doznaka sredstava izvršit će se po zahtjevu za isplatu na temelju priloženog rodnog lista djeteta i dokaza o prebivalištu djeteta i majke. Zahtjev se podnosi u sobi br. 32/I. u zgradi Grada Đurđevca, S. Radića 1 Đurđevac.