Iz EU fonda 27 mil. kuna od 30. mil. kuna za izgradnju i rekonstrukciju vodovoda


Petak, 20. studenoga 2015.

U svibnju je otvoren poziv na dostavu projekata u sklopu Kohezijskog fonda EU na koji su se Komunalije  javile sa projektom Izgradnja i rekonstrukcija vodovoda u aglomeraciji Đurđevac.

Projekt je obuhvatio projekte rekonstrukcije magistralnog vodovoda kroz Đurđevac, rekonstrukcije sekundarnih vodovoda u Đurđevcu, rekonstrukciju vodovoda kroz Budrovac i izgradnju glavnih transportnih vodovoda od novog crpilišta prema Virju i budućoj vodospremi Čepelovac.

Izgraditi i rekonstruirati će se ukupno 25.558 m cjevovoda ukupne vrijednosti 30 mil. kuna. Kohezijski fond EU-a sufinancira projekat sa 20 mil. kuna, Komunalije i Grad sudjeluju sa 3 mil. kuna, a preostalih 7 mil. kuna financiraju Hrvatske vode. Rok za izgradnju vodovoda je do kraja 2016. godine.