Izabrani izvođači: Uskoro kreću radovi na energetskoj obnovi dviju zgrada Osnovne škole Grgura Karlovčana


Utorak, 20. ožujka 2018.

Grad Đurđevac je nakon provedenog postupka javne nabave pred potpisivanjem ugovora za izvođenje radova na energetskoj obnovi dviju zgrada Osnovne škole Grgura Karlovčana.

Ukupna vrijednost radova bila je procijenjena na 7,2 mil. kuna, a nakon postupka provedbe javne nabave poslovi će biti ugovoreni za iznos 5,5 mil. kuna za matičnu zgradu osnovne škole, te 771.000,00 kuna za zgradu Odjela za djecu s teškoćama u razvoju, odnosno za oko milijun kuna manje nego što se planiralo.

Naš grad je uspješan primjer pravodobne pripreme dokumentacije, te apliciranja projekata na fondove EU, a udio Grada u ovim projektima iznosi oko 2 mil. kuna koji su osigurani u proračunu.

Cilj obnove je osigurati bolje uvjete rada u školama, ali i ostvariti značajne financijske uštede povećanjem energetske učinkovitosti i smanjenjem potrošnje energije te je predviđena ušteda energije od 55% u odnosu na postojeće stanje.

Izrađenim projektima energetske obnove predviđa se zamjena i popravak krovišta, izrada toplinske zaštite vanjske ovojnice zgrade, ugradnja nove drvene stolarije, zamjena i modernizacija sustava rasvjete, a u Osnovnoj školi se planira i ugradnja solarnih panela na krovištu za pripremu tople vode, te ugradnja podizne platforme kako bi se osobama s invaliditetom omogućio pristup svim prostorijama u školi.

Sadržaj ovog teksta isključiva je odgovornost Grada Đurđevca.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa ”Konkurentnost i kohezija 2014-2020”.