Izglasan rekordan proračun u povijesti Grada Đurđevca težak 126,5 mil. kuna


Utorak, 27. studenoga 2018.

Na jučerašnjoj 15. sjednici Gradskog vijeća vijećnici su izglasali rekordan proračun u povijesti Grada Đurđevca koji iznosi 126,5 mil. kuna.

-U 2019. godini nastavljamo s provedbom EU projekata i prijavom na natječaje koje će raspisivati ministarstva. Novi proračun je planiran do sada u rekordnom iznosu od 126,5 mil. kuna, a najveći udio u prorčunu čine upravo EU i nacionalnih sredstava, a odnose se na sufinancirane udjele u projektima. Grad trenutno u provedbi ima 28 projekata vrijednih oko 70 milijuna kuna, od čega je udio Grada u njima svega 11 milijuna. Posebno su nam dragi projekti kojima se osiguravaju bolji uvjeti za život i rad u našem gradu. Stavimo li iznos odobrenih sredstava s brojem stanovnika dolazimo do brojke da je po stanovniku povučeno više od 8.470,00 kuna, što je više od 1.120 eura po stanovniku, a tu nije uračunat projekt Aglomeracije naših Komunalija d.o.o. gdje Grad sudjeluje kao partner. Aglomeracija osim Đurđevca obuhvaća i okolne općine te je vrijedna 282 milijuna kuna - rekao je gradonačelnik Hrvoje Janči.

-I dalje nastavljamo raditi na pripremi nove projektne dokumentacije za nadolazeća razdoblja financiranja iz EU fondova kako bi se zadržao ovakav dinamičan nivo investicija i razvoja grada u budućnosti- istaknuo je gradonačelnik.