Izgradit ćemo kompostanu za svoje potrebe: bit ćemo mali zeleni europski grad


Petak, 18. rujna 2020.

Na 31. sjednici Gradskog vijeća Grada Đurđevca vijećnici su donijeli odluku o pravu građenja u korist trgovačkog društva Komunalne usluge Đurđevac d.o.o.

Uvodno obrazloženje dao je gradonačelnik Hrvoje Janči istaknuvši kako su mogući prijavitelji za kompostanu komunalne tvrtke, a ne jedinice lokalne samouprave.

-Komunalna tvrtka mora imati upisano pravo građenja na predmetnu česticu koja se nalazi u vlasništvu Grada. Jasna je namjena i što se smije graditi. Pravo građenja se osniva bez naknade u trajanju od 35 godina. Natječajem je definirano da se završno izvješće za projekt podnosi nakon 30 godina od pokretanja aktivnosti.

Računamo da će nam pet godina biti dovoljno za obradu natječaja i gradnju kompostane koja je predviđena s kapacitetom od 4000 tona godišnje. To je količina biološkog materijala koji se nalazi u miješanom komunalnom otpadu građana s područja grada Đurđevca i koja se s površinama nalazi na području Grada.

Planiramo na adekvatan način zbrinjavati biološki otpad. Predviđeno je da se samo s područja Grada zbrinjava biološki otpad i postrojenje zaokružuje priču odlagališta, reciklažnog dvorišta i prijavljenog projekta spremnika za odvojeno prikupljanje otpada i nabavke komunalnih vozila te projekta sortirnice.

S realizacijom ovih projekata imat ćemo zaokruženu i samodostatnu priču za grad Đurđevac i napravit ćemo veliki iskorak u gospodarenju otpadom. Bit ćemo mali zeleni europski grad – rekao je gradonačelnik Janči i na pitanje vijećnika odgovorio kako nije moguće da dođe biološki otpad iz Samobora ili Zagreba.

-Napravljena je prijava da biološki otpad može biti samo  s područja grada Đurđevca – poručio je gradonačelnik Janči.