Izgradnja mrtvačnice u Sirovoj Kataleni.


Petak, 7. rujna 2007.

U tijeku su radovi na izgradnji mrtvačnice u naselju Sirova Katalena. Radovi su vrijednosti cca 350.000,00 kuna. Građevinske radove izvodi poduzeće SEGRAD d.d. Đurđevac, a planiraju se dovršiti do početka zime. Radovi na uređenju okoliša planiraju se u 2008. godini.