Izgradnja reciklažnog dvorišta pred završetkom


Ponedjeljak, 4. travnja 2016.

Na odlagalištu komunalnog otpada Peski pred dovršetkom je izgradnja reciklažnog dvorišta. Ukupna vrijednost projekta iznosi 2,46 mil. kuna, a projekt je sufinanciran sa 80% sredstava od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost dok će preostali dio sredstava financirati Grad.

U tijeku su završni asfalterski radovi, a trebali bi završiti u do sredine travnja. Završetkom radova građani će moći donositi otpad te ga pravilno odvajati, nakon čega će se sav prikupljeni otpad predavati na zbrinjavanje i reciklažu.