Izgradnja sekundarne vodovodne mreže u naseljima Sirova Katalena i Čepelovac.


Petak, 7. rujna 2007.

Komunalije d.o.o. Đurđevac ovih dana dovršavaju radove na izgradnji sekundarne vodovodne mreže u naselju Sirova Katalena, čime će se stanovnicima tog naselja omogućiti priključak na javnu vodovodnu mrežu Grada Đurđevca.             Nakon dovršetka predmetnog vodovoda, započet će radovi na izgradnji sekundarne mreže u preostalom dijelu naselja Čepelovac.