Drvena šetnica i srednjovjekovno selo gotovi do Picokijade


Petak, 16. lipnja 2017.

Dokaz da su pripreme za Picokijadu u punom jeku su i brojni radovi na uređenju okoliša oko utvrde Stari grad, te radovi na izgradnji srednjovjekovnog sela i šetnice.

Trenutno je u tijeku izgradnja sela sa kućicama i kapelicom u blizini utvrde koje će posjetiteljima približiti srednjovjekovni  život u selu, a okolni prostor će poslužiti za smještaj viteških postrojbi i udruga za vrijeme Picokijade i brojnih drugih manifestacija tijekom godine.

Pred završetkom je i izgradnja šetnica od drvenih pragova kod utvrde Stari grad koja će povezati utvrdu i tematski park s Park šumom Borik.