Izmjene i dopune programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Đurđevca


Utorak, 24. ožujka 2015.

Članovi Gradskog vijeća jednoglasno su prihvatili prijedlog gradonačelnika da se donesu izmjene i dopune programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Đurđevca.

U Programu mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Đurđevca u članku 12. Mjera Razvoj društvene odgovornosti gospodarskih subjekata mijenja se i glasi - Razvoj društvene odgovornosti gospodarskih subjekata te subvencioniranje članstva u udrugama, a koja za cilj ima povezivanje fizičkih osoba, gospodarskih subjekata i akcijskih udruga u udruženjima i udrugama, odjelima gradske uprave i mjesnih odbora na području grada u cilju jačanja javnog, privatnog i civilnog sektora te jačanja dijaloga i suradnje između različitih ruralnih dionika, koji često nemaju iskustvo zajedničkog rada. Korisnici navedene Mjere mogu biti pravne osobe, obrtnici i fizičke osobe, Ustanove i udruge socijalno-humanog karaktera te mjesni odbori na području grada. Navedena Mjera predstavlja uključivanje gospodarskih subjekata na rješavanju potreba i inicijativa lokalne zajednice, te subvencioniranje članarine do najviše 200,00 kn godišnje.

Ujedno, izmjenama i dopunama programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Đurđevca iza članka 12. dodaje se članak 12.s, koji glasi - Subvencioniranje ulaganja u izgradnju i/ili rekonstrukciju i/ili opremanje staklenika i plastenika za proizvodnju voća i povrća, a koja za cilj ima poticanje ulaganja u poljoprivrednoj djelatnosti, izgradnji i opremanju plasteničke proizvodnje za proizvodnju povrća te izgradnja i povećanje skladišnih, proizvodnih i preradbenih kapaciteta u poljoprivrednoj proizvodnji. Korisnici navedene Mjere mogu biti novoosnovani obrti koji prvi put otvaraju obrt, Obrti, Obiteljska poljoprivredna gospodarstva i subjekti  mikro i malog gospodarstva u privatnom vlasništvu, sa sjedištem odnosno prebivalištem na području Grada. Navedena Mjera predstavlja subvenciju ulaganja u izgradnju i/ili rekonstrukciju i/ili opremanje staklenika i plastenika za proizvodnju voća i povrća u visini od 50% troškova, a najviše 35.000 kuna, a ista je prihvatljiva ukoliko se nabavlja staklenik / plastenik minimalnih veličine od 500 m2.