Izrađen Idejni projekt jezera kod Staroga grada


Četvrtak, 6. srpnja 2017.

Nakon što je Grad Đurđevac ishodio građevinsku dozvolu za uređenje utvrde Stari grad s kulama, bedemima i opkopima, angažiran je projektni tim za dodatno projektiranje krajobraznog uređenja okoliša Starog grada.

Izrađen je Idejni projekt krajobraznog uređenja, a njime se želi oplemeniti cjelokupni okoliš Starog grada, uvažavajući potrebe scenskog uprizorenja Legende o Picokima, pravilno vrednujući i prezentirajući biološku raznolikost i specifičnost tzv. vlažnih livada, ali staviti u rekreativnu i uporabnu funkciju one dijelove okoliša Starog grada koji su do sada bili potpuno nepristupačni. Unutar projekta uređenja okoliša predviđeno je formiranje jezera pored utvrde Stari grad, a projekt se planira prijaviti na natječaj za sufinanciranje izgradnje i obnove kulturne baštine. Vrijednost radova uređenja okoliša je oko 160.000 kuna bez PDV- a.

Ovim putem premijerno prikazujemo vizualizacije iz Idejnog projekta uređenja okoliša.