Izvješće o provedenoj Javnoj raspravi – III. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Đurđevca


Srijeda, 25. studenoga 2015.