Izvješće o radu gradonačelnika za 2014. godinu


Četvrtak, 26. ožujka 2015.

Gradonačelnik Željko Lacković napomenuo je kako se na dan održavanja 10. sjednice Gradskog vijeća, 23. ožujka, navršila godina dana od održavanja prijevremenih lokalnih izbora u Đurđevcu. Kao najbitnije istaknuto je konsolidiranje gradskih financija onako kako je to započeto 2013. godine.

Nakon izbora 2014. godine ukinute su naknade članovima Gradskog vijeća. U odnosu na 2011. godinu kada je potrošeno 544.449,11 kuna, u 2014. potrošeno je svega 51.886,75 kuna. Predsjedniku Gradskog vijeća i potpredsjednicima Gradskog vijeća u 2011. godini isplaćena je naknada u iznosu 143.692,50 kuna dok u 2014. godini nije ništa isplaćeno. Gradonačelniku i njegovoj zamjenici u 2011. godini isplaćeno je 218.501,62 kuna, a u 2014. godini je isplaćeno na ime naknade zamjenici gradonačelnika mjesečno 2.500,00 kuna bruto, te naknada povjereniku za vrijeme obnašanja dužnosti. Gradonačelnik od stupanja na dužnost nije primio nikakvu naknadu po bilo kojem osnovu (plaća, putni troškovi, dnevnice), ne koristi službeni automobil niti mobitel. Po navedenim osnovama uključivo i ukidanje naknada za članove mjesnih odbora i radnih tijela Gradskog vijeća i gradonačelnika rezultiralo je uštedom od gotovo 500.000,00 kuna godišnje samo na naknadama.

Smanjenje osnovice za obračun plaća zaposlenima u Gradskoj upravi i gradskim ustanovama u odnosu na 2012. godinu rezultiralo je smanjenje prosječne bruto plaće u Gradu Đurđevcu, te je tako ušteđeno preko 1,5 milijuna kuna na godišnjoj razini.

Provođenjem objedinjenih postupaka javne nabave ostvarena je ušteda od 1,6 milijuna kuna u odnosu na procijenjenu vrijednost nabave, koja je utvrđivana detaljnom analizom tržišta.

U 2014. godini Grad Đurđevac je po prvi puta od 2009. godine pozitivno poslovao. Ostvaren je suficit od 4,9 milijuna kuna te je u cijelosti zatvoren deficit stvoren 2009. godine koji je kroz cijelo vrijeme iznosio 4,3 milijuna kuna. Poslovanje u 2013. godine koje je bilo prva godina konsolidiranja gradskih financija bilo je na pozitivnoj nuli (+ 10.000,00 kuna), obzirom da je te godine ukupni prihod korišten za zatvaranje starih računa od kojih gotova 2 milijuna kuna nije bilo iskazano u poslovnim knjigama (katastarska izmjera i dr.).

**********************************************************************************************************************

Grad Đurđevac se u 2014. godini zadužio za 3 milijuna kuna kod HBOR-a uz kamatu od 4% godišnje za otkup građevinskih zemljišta u poslovnim zonama. U Poslovnoj zoni A, po cijeni od 18,75 kn/m2 otkupljeno je 212.473 m2 za što je vlasnicima isplaćeno 3.118.747,40 kuna, dok je  u Poslovnoj zoni B, po cijeni od 12,86 kn/m2 otkupljeno 18.750 m2 za što je vlasnicima isplaćeno 238.578,72 kuna. Raspisani su natječaji i trenutno se projektira izgradnja sabirne prometnice (150.000,00 kuna) i oteretne ceste, te nekoliko drugih prometnih rješenja vitalnih raskrižja u Gradu Đurđevcu, od čega se tri nalaze na državnoj cesti D2 (spojna prometnica T.Ujevića do Basaričekove  i D2 – izgradnja tri kružna toka), a dva na županijskim cestama (Novo selo i Ledine).

**********************************************************************************************************************

Članove Gradskog vijeća gradonačelnik je upoznao s projektom katastarske izmjere, te istaknuo kako je za II. fazu projekta kojom je obuhvaćeno 2 500 ha postignuta povoljnija cijena s izvođačem. Nakon pregovora smanjena je ugovorena cijena iz 2010. godine s 2.500,00 kn/ha na 1.250,00 kn/ha. Kompletan posao izmjere je dovršen, a od 13. travnja 2015. godine kreće postupak izlaganja koje će se provoditi u prostorijama bivšeg Prekršajnog suda i trajat će minimalno tri godine. Ukupna vrijednost projekta kada se podijeli s brojem vlasnika na području Grada Đurđevca pokazuje da je svaki od njih ostvario samo financijsku korist od 3.000,00 kuna, a oni koji su u postupku legalizacije i poljoprivrednici zbog mogućnosti komasacije i daleko više.

Glavne komunalne aktivnosti odnosile su se na dovršetak sanacije odlagališta „Peski“ u koju je investirano 2.752.124,67 kuna za nabavu kanti i kontejnera, izvedene radove na rekonstrukciji Ulice Ivana Đuriševića (600m) i dijela Ulice kralja Tomislava (300m) u iznosu 600.227,80 kuna, uređenje prostora ispred crkve (31.196,25 kuna), dovršenje radova u Ciglenskoj ulici, izradu katastra nerazvrstanih cesta (33.125,00 kuna), izradu projektne dokumentacije sabirne prometnice, oteretne ceste, rekonstrukciju raskrižja (Ulica bana Jelačića i Bjelovarska ulica i Ulica grada Vukovara, Radnička cesta i Kolodvorska ulica) i radove na vodoopskrbnim mrežama (izgradnja vodoopskrbne mreže Suha Katalena-Sveta Ana) u iznosu 2.617.714,50 kuna.

Na području Grada Đurđevca u 2015. godini realizirat će se nekoliko značajnih projekata:

 1. izgradnja Vodocrpilišta „Đurđevac II“ čija vrijednost investicije iznosi 6 milijuna kuna, a udio Grada Đurđevca je 20%,
 2. izgradnja magistralnog vodovoda od Vodocrpilišta do državne ceste D2,
 3. rekonstrukcija i uređenje Ulice bana Josipa Jelačića i Vinogradske ulice,
 4. rekonstrukcija komunalne infrastrukture i uređenje pješačke staze u Budrovcu

Od investicija u poslovnoj zoni najavljena je izgradnja poslovnog objekta trgovačkog društva PLINACRO, a vode se pregovori s potencijalnim investitorom za izgradnju bioenergane značajnih kapaciteta (5MW) koja bi poslovnu zonu učinila atraktivnijom potencijalnim poduzetnicima. Ujedno će u 2015. godini započeti radovi na razvoju mreže širokopojasnog interneta koja će obuhvatiti i sve općine bivše Općine Đurđevac, a vrijednost projekta procjenjuje se na 100 milijuna kuna. Ova investicija financirana iz fondova EU također značajno utječe na razvoj gospodarstva i poboljšanje uvjeta života i poslovanja lokalnog stanovništva. U tijeku je i izrada III. Izmjena i dopuna Prostornog plana koji se prilagođava budućim projektima. U izradi je i Strateški razvojni program Grada Đurđevca i svih prigradskih naselja za razdoblje od 2014. do 2020. godine tzv. PUR, a što predstavlja preduvjet korištenja sredstava iz fondova EU prema programima mjera ruralnog razvoja (asfaltiranje nerazvrstanih cesta, ulaganje u javni i društveni sektor i dr.). Za sve javne zgrade u vlasništvu Grada Đurđevca, društvene i vatrogasne domove, područne škole, Osnovnu školu, Dječji vrtić, Dom kulture, Obrtnički dom i Područnu školu za djecu s teškoćama u razvoju u gradu Đurđevcu i za sve društvene objekte u prigradskim naseljima izrađuju se energetski certifikati i projekti energetske obnove.

**********************************************************************************************************************

Radi dostupnosti Gradske knjižnice osobama s invaliditetom, kupljen je potreban prostor i ugrađen lift. Gradska knjižnica proširena je za prostor od 70 m2 koji je otkupljen za 160.000,00 kuna. Ukinute su članarine za korisnike te je u dva mjeseca broj korisnika povećan za 300. Pod vodstvom ravnateljice Antonije Mandić Gradska knjižnica je postala centar svakodnevnih društvenih zbivanja u gradu Đurđevcu.

U 2014. godini osnovan je Muzej Grada Đurđevca, koji je svečano otvoren na dan održavanja Noći muzeja 2015. godine. Pod vodstvom privremene ravnateljice Edite Janković Hapavel Muzej provodi mnogobrojne projekte vezane uz arheološko, te vanjsko i unutarnje uređenje utvrde Stari grad, te postavom izložbi opravdava svoj kulturni i društveni značaj za našu sredinu. Trenutno je u tijeku natječaj za izbor ravnateljice Muzeja Grada Đurđevca.

Grad Đurđevac je u 2014. godini preuzeo osnivačka prava od KKŽ nad Osnovnom školom Grgura Karlovčana Đurđevac. Povećana su bilanična prava sa 1.305.784,50 kuna na 1.741.260,00 kuna čime su stvoreni uvjeti za poboljšanje rada i uvjeta u OŠ. OŠ je ušla u projekt e-imenik. Grad Đurđevac je osigurao prijevoz učenicima, a smanjenjem dosadašnje cijene prijevoza osigurana su dodatna sredstva za stručno usavršavanje i edukacije učitelja.

Javna vatrogasna postrojba Đurđevac značajno je doprinijela likvidnosti Grada Đurđevca. Obavlja i dodatne poslove na tržištu (INA i JANAF), te se dodatno zapošljavaju mladi vatrogasci. Javnom vatrogasnom postrojbom uspješno rukovodi zapovjednik Mladen Jakupčić.

U 2014. godini izvođeni su radovi na unutarnjem uređenju Dječjeg vrtića „Maslačak“ Đurđevac (100.000,00 kuna), uvedeno je materijalno knjigovodstvo, izrađeni normativi za prehranu, provedena je objedinjena javna nabava, te su ostvarene uštede. Ekonomska cijena boravka djeteta iznosi 1.300,00 kuna mjesečno, od čega Grad Đurđevac sufinancira 800,00 kuna, a roditelji 500,00 kuna. U tijeku je natječaj za izbor ravnateljice Dječjeg vrtića.

**********************************************************************************************************************

Gradonačelnik se osvrnuo na investicije u uređenje prigradskih naselja u 2014. godini:

 • u Svetu Anu uloženo je 260.244,13 kuna (uređenje Društvenog doma, energetski certifikat za Društveni dom, kupnja kuće do Društvenog doma) i još se planira uložiti oko 50.000,00 kuna za izgradnju pristupne ceste prema groblju,

* komunalna naknada: zaduženo 10.976,00 kuna, naplaćeno 4.874,00 kuna ili 44%,

 • u Mičetinac se ulaže oko 440.000,00 kuna (izgradnja mrtvačnice – I. i II. faza, energetski certifikat za Društveni dom i Osnovnu školu, autobusno stajalište, kupnja zemljišta),

* komunalna naknada: zaduženo 14.034,00 kuna, naplaćeno 11.659,00 kuna ili 83%,

 • u Suhu Katalenu je uloženo 290.000,00 kuna (izrada cijevnog propusta, izrada dva mosta, energetski certifikat za Društveni dom, autobusno stajalište, izgradnja sekundarne mreže Suha Katalena-Sveta Ana) i još se planira uložiti 200.000,00 kuna za rekonstrukciju krovišta na Društvenom domu,

* komunalna naknada: zaduženo 32.062,00 kuna, naplaćeno 17.427,00 kuna ili 54%,

 • u Budrovac je uloženo oko 26.000,00 kuna (energetski certifikat za Društveni dom, Osnovnu školu i Vatrogasni dom, uređenje Društvenog doma, autobusno stajalište) i još se planira uložiti 2.000.000,00 kuna za izgradnju pješačke staze i zamjenu podzemne infrastrukture,

* komunalna naknada: zaduženo 29.942,00 kuna, naplaćeno 18.044,00 kuna ili 60%,

 • u Čepelovac je uloženo 41.886,60 kuna (energetski certifikat za Društveni dom i Osnovnu školu, izmjena stolarije na Društvenom domu, kupnja zemljišta),

* komunalna naknada: zaduženo 45.826,00 kuna, naplaćeno 19.381,00 kuna ili 42%,

 • u Severovce je uloženo 28.221,63 kuna (energetski certifikat za Vatrogasni dom, uređenje Društvenog doma),

* komunalna naknada: zaduženo 13.458,00 kuna, naplaćeno 8.229,00 kuna ili 61%,

 • u Grkine je uloženo 27.928,09 kuna (energetski certifikat za Društveni dom, autobusno stajalište, izrada vodovodnog priključka za Društveni dom),

* komunalna naknada: zaduženo 9.556,00 kuna, naplaćeno 5.467,00 kuna ili 57%,

 • u Sirovu Katalenu je uloženo oko 26.000,00 kuna (energetski certifikat za Društveni dom, Osnovnu školu i Vatrogasni dom, autobusno stajalište),

* komunalna naknada: zaduženo 30.290,00 kuna, naplaćeno 17.816,00 kuna ili 59%.

Zaduženje komunalne naknade na godišnjoj razini za prigradska naselja ukazuje na potrebu vođenja posebne brige prema prigradskim naseljima s obzirom na iznos komunalne naknade koja se naplaćuje u prigradskim naseljima.

**********************************************************************************************************************

Iz Programa subvencioniranja poljoprivrede, u 2014. godini subvencionirala se proizvodnja meda (116.700,00 kuna – 44 pčelara), proizvodnja ljekovitog bilja (609,00 kuna – 1 korisnik), proizvodnja povrća u staklenicima i plastenicima (25.070,00 kuna – 9 korisnika) i podizanje višegodišnjih nasada (11.228,00 kuna – 4 korisnika). Grad Đurđevac je sufinancirao i troškove stručnog osposobljavanja polaznika seminara za zvanje pčelar/pčelarka u iznosu 3.500,00 kuna za 7 polaznika, osposobljavanje za rukovanje pesticidima i strojevima u poljoprivredi u iznosu 31.440,00 kuna (106 polaznika za rukovanje pesticidima i 178 za rukovanje strojevima), trihinoskopski pregled u iznosu 18.126,00 kuna, osjemenjivanje goveda u iznosu 119.140,00 kuna i osjemenjivanje krmača u iznosu 4.340,00 kuna.

**********************************************************************************************************************

Gradonačelnik je iznio podatke o značajnim investicijama u Gradu Đurđevcu. Tako je u projekt Revitalizacija Starog grada u 2014. godini uloženo 2.045.953,47 kuna, od čega je za kupnju zemljišta i kuće unutar obuhvata zone Starog grada utrošeno 641.845,62 kuna (po cijeni 7,45 kn/m2, za površinu 47.359 m2). Za unutarnje i vanjske radove na utvrdi Stari grad utrošeno je 1.404.107,85 kuna, od čega su značajna sredstva dobivena od Ministarstva turizma i Ministarstva kulture.

Radi razvoja turizma Grada Đurđevca, odvija se i projekt Posjetiteljskog centra „Picokijade“ u vrijednosti 225.385,00 kuna. Trenutno je u izradi studija izvodljivosti i izrada idejnog projekta prezentacije Posjetiteljskog centra, za koji je namijenjena zgrada bivšeg Prekršajnog suda.

Projekt ŠRC-a zajedno s projektom Revitalizacija Starog grada, te planiranje uređenja gradskog parka i glavnog trga promijenit će izgled i ukupni dojam grada Đurđevca. U idejni projekt je uloženo 119.000,00 kuna, dok su radovi uvjetovani donošenjem novog Prostornog plana. Početak prvih radova na ŠRC-u očekuje se ove godine. U pripremi je izrada glavnog projekta.

**********************************************************************************************************************

Komunalne tvrtke pozitivno posluju.

Komunalije d.o.o. Đurđevac, kao glavni distributer vode na širem području bivše Općine Đurđevac, nositelj su 23 projekta. Trenutno je proveden natječaj za izradu projektne dokumentacije i studije izvodljivosti čija  procijenjena vrijednost iznosi 5,8 milijuna kuna. Ukupna vrijednost radova procijenjena je na 120 milijuna kuna i financira se iz kohezijskog fonda s rokom dovršenja 2020. godine, najkasnije 2023. godine. Grad Đurđevac usklađuje sve svoje planove s projektima kako se ne bi nepotrebno trošila sredstva.

Komunalijama-Plin d.o.o. Đurđevac najveći problem stvaraju gubici plina na mreži, te je napravljeno pismo namjere da sve općine prenesu svoje vlasništvo plinske mreže na Komunalije-Plin kako bi se zajedničkim sredstvima rekonstruirala plinska mreža i stabiliziralo poslovanje.

Komunalne usluge Đurđevac d.o.o. Đurđevac po prvi puta značajno pozitivno posluju. Iz dobiti su sanirani stari dugovi, te se spremno očekuju poslovi na sanaciji okolnih nelegalnih odlagališta.

Sve tri tvrtke su restrukturirane u radne cjeline radi praćenja efikasnosti svakog pojedinog segmenta svake tvrtke kako bi se izbjeglo stvaranje gubitaka pojedinih djelatnosti. Negativni poslovni rezultati iz prethodnih godina koji su bili prikriveni u revolving kreditima restrukturirani su srednjoročnim zaduženjem na 3 do 6 godina kroz koje razdoblje će biti sanirani. Realizirani krediti stvaraju ukupni trošak kamate za cijelo razdoblje manje nego što je to iznosila kamata koju su tvrtke plaćale na godišnjoj razini. Za usporedbu ukupna davanja na ime kamata i bankarskih usluga iznosila je za sve tri tvrtke oko milijun kuna godišnje, a sveukupna kamata za dugoročne kredite ukupno s bankarskim troškovima iznosi 630.000,00 kuna. Dosadašnjim načinom otplaćivala se samo kamata, a sada se vraća i glavnica.

**********************************************************************************************************************

Na socijalno-društvenom području Grad Đurđevac ulaže napore da zaposli što više osoba prema programima u suradnji s HZZ-om, pa je na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa primljeno 8 volontera, na javne radove „RADOM ZA ZAJEDNICU I SEBE“ 24 osobe (15 osoba s invaliditetom i 9 Roma), na javne radove „MLADI ZA ZAJEDNICU“ 10 osoba i u suradnji s Udrugom Roma „Korak po korak“ 5 Roma za uređenje naselja Stiske. Trenutno je aktualan poziv za primanje 70 osoba prema programu javnog rada. Cilj je omogućiti svim mladim visokoobrazovanim osobama s područja Grada Đurđevca i okolice stručno osposobljavanje, kao i omogućiti pristup tržištu rada mladim nezaposlenim osobama do 30 godina života i nezaposlenim osobama starijim od 50 godina prijavljenim u evidenciju HZZ-a duže od 3 godine, braniteljima, osobama s invaliditetom i pripadnicima romske nacionalne manjine.

Za Zajednicu sportskih udruga Grada Đurđevca u 2014. godini osigurana su sredstva u iznosu 670.000,00 kuna, dok je izvršeno 664.521,50 kuna. Za rad ostalih udruga u 2014. godini osigurano  je 217.657,50 kuna prema prijavljenim programima. Donesen je novi Pravilnik o rasporedu sredstava i osiguran organizirani prijevoz sportaša autobusima za odlazak na natjecanja direktno iz sredstava Zajednice. Od 1. svibnja 2015. godine za sve udruge s područja Grada Đurđevca i Zajednicu sportskih udruga (sportske klubove, kulturne udruge i dr.) uvodi se vođenje zajedničkih knjigovodstvenih poslova radi lakšeg praćenja zakonskim propisa.

Grad Đurđevac u prethodnoj godini osigurao je sredstva u iznosu 465.269,57 kuna za 956 učenika (500,00 kuna po učeniku) za sufinanciranje knjiga za osnovnoškolce i srednjoškolce s područja Grada Đurđevca, sufinancirani su troškovi za polaznike Glazbene škole „Vatroslav Lisinski“ Bjelovar, a socijalna osjetljivost Grada Đurđevca iskazana je darivanjem u znak pažnje za Uskrs i Božić osobama koje se nalaze u najtežem socijalnom statusu. Sufinancirana je prehrana za učenike u Osnovnoj školi čime je povećan broj djece za 100 korisnika. Stipendirali su se učenici deficitarnih zanimanja i odobravani su studentski krediti uz povećanje mjesečnog iznosa sa 700,00 na 1.500,00 kuna.

**********************************************************************************************************************

Grad Đurđevac bilježi negativan trend u dijelu prihoda od poreza na dohodak sa 12.471.890,00 kuna (2009.) na 6.900.000,00 kuna (2014.), a ove godine zbog poteza središnje vlasti se očekuje dodatni pad, tako da je nužnost povećanje prihoda po osnovi komunalne naknade koja je novom odlukom izjednačena s hrvatskim prosjekom (I. zona – 0,50 kn/m2, II. zona – 0,40 kn/m2), a vrijednost boda prema djelatnostima je usklađena s okružjem i ne odstupa od uobičajenih vrijednosti u cijeloj RH.

Povećani iznos rente s 2,5 milijuna na 6,5 milijuna samo je djelomice kompenzirao gubitke u drugim prihodima, tako da je vraćanje starih dugova direktna posljedica ostvarenih ušteda uvođenjem racionalnosti u poslovanje. Prihod od rente sukladno Proračunu za 2015. godinu isključivo je namijenjen za razvoj poticanja gospodarstva te stvaranja uvjeta za dolazak investicija.

Gradonačelnik se zahvaljuje vijećnicima, radnim tijelima Gradskog vijeća, članovima mjesnih odbora na suradnji u proteklom razdoblju, a posebno je naglašena dobra suradnja s KKŽ i ministarstvima koja potiču projekte na području Grada Đurđevca.