Izvješće Povjerenstva za štete


Petak, 7. rujna 2007.

Gradsko povjerenstvo za  štete od  elementarnih nepogoda na području Grada Đurđevca obavilo je 14. lipnja 2007. godine izvid štete od elementarne nepogode suše na području Grada Đurđevca, te je izradilo i dostavilo Prvo priopćenje o površinama i prvoj procjeni štete Županijskom povjerenstvu za procjenu šteta od elementarnih nepogoda.   Slijedom toga izrađena je procjena štete za obiteljska gospodarstva i pravne osobe, po  pojedinačnim prijavama prema obrascima  EN-P, kojih je ukupno  543 od toga 542 obiteljska gospodarstva i 1 pravna osoba.   Iz  priloženog obrasca EN-7 iskazane su štete na:           - ratarskim kulturama   na površini od  3.350.4847  ha s nastalom štetom od              9.811.448,79  kuna.                   -  na voću oštećeno ukupno 162.971 komada voćaka, nastala šteta iznosi    2.105.033,39 kuna.   - na povrću  na površini od 58,81 ha s nastalom štetom od 1.930.290,98 kuna.     Šteta je obračunata prema metodologiji za procjenu šteta od elementarnih nepogoda, za fizičke osobe iznosi  9.486.144,47 kuna, za pravne osobe  4.360.628,69 kuna  i sveukupno iznosi 13.846.773,16 kuna.       U Đurđevcu, 14. kolovoza 2007.                                                                                    Predsjednik  povjerenstva                                                                                                  Veljko Miletić