Pada prvi snijeg


Petak, 24. siječnja 2014.

Pozivaju se građani, vlasnici ili korisnici stanova, vlasnici ugostiteljskih, trgovačkih i drugih poslovnih prostorija, te vlasnici kioska i pokretnih naprava da su na temelju odredbi članka 78., 79. i 80. Odluke o komunalnom redu ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 2/03., 1/08., 8/09., 4/11. i 1/13.), u vrijeme pothlađenosti kolnika i stvaranja poledica, padanja ledenih kiša i snježnih oborina obvezni organizirati i vršiti posipavanje, održavanje i čišćenje pješačkih površina ispred navedenih objekata. Također su obvezni održavati i čistiti stepeništa, te ulaze u stambene zgrade, uklanjati led i snijeg sa krovova zgrada kada je narušena sigurnost prolaznika uslijed mogućih oborina.

Komunalni redar vrši kontrolu čišćenja snijega na javnim površinama, te se mole građani da se pridržavaju Odluke o komunalnom redu, a sve kako bi se izbjegli padovi i ozljeđivanje građana, jer odgovornost za nastalu štetu snosi obveznik čišćenja.

Ukoliko nositelji utvrđenih obaveza za uklanjanje snijega i leda ne izvrše iste, komunalni redar će odrediti uklanjanje snijega i leda na njihov trošak te pokrenuti prekršajni postupak.