Javni poziv nositeljima prava nekretnina koje neposredno graniče s navedenim nerazvstanim cestama


Četvrtak, 21. siječnja 2016.

Obavještavamo nositelje prava na katastarskim česticama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem su izvedene nerazvrstane ceste, da je  Grad Đurđevac kao vlasnik, započeo s postupkom evidentiranja nerazvrstanih cesta u katastru i zemljišnoj knjizi. Radovi  započinju 28. siječnja  i od tog datuma Grad Đurđevac,  u suradnji s ovlaštenim inženjerom tvrtke Geoprojekt d.o.o., Zagreb,V Ravnice br. 4, vršit  će obilježavanje granica zemljišta na kojem su  izvedene nerazvrstane ceste, prema Zakonu o cestama.

Nositelji prava na nekretninama koje neposredno graniče s navedenim nerazvstanim cestama moći će naknadno izvršiti uvid u izrađeni geodetski elaborat. O datumu i mjestu izlaganja geodetskog elaborata, nositelji prava bit će naknadno obaviješteni. Cjelokupni tekst poziva nalazi se u nastavku: