Javni uvid i javno izlaganje Prostornog plana Koprivničko-križevačke županije


Četvrtak, 22. veljače 2007.

U skladu sa Zakonom o prostornom uređenju i Uredbom o javnoj raspravi u postupku donošenja prostornih planova. Zavod za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije kao izrađivač Izmjena i dopuna Prostornog plana Koprivničko-križevačke županije proslijedio je iste na javni uvid koji će trajati 15 dana, počevši od 19. veljače do 5. ožujka 2007. godine. Zainteresirani za uvid u prijedlog Izmjena i dopuna PPKKŽ-a mogu isti izvršiti u dvoraniza sastanke Grada Đurđevca svaki radni dan u vremenu od 9,00 – 12,00 sati. Javno izlaganje o navedenim Izmjenama i dopunama Prostornog plana Koprivničko-križevačke županije održat će se 1. ožujka 2007. godine u 11,00 sati u dvorani za sastanke Grada Đurđevca, Stjepana Radića 1, Đurđevac.