Jednoglasno prihvaćen proračun za 2010.


Utorak, 22. prosinca 2009.

Bez izdvojenih i drugačijih mišljenja, bez veće rasprave, u dva sata su đurđevački gradski vijećnici (HDZ, HSS, HSLS, te SDP i HSU ) prihvatili sve što je predlagač, gradonačelnik Slavko Gračan (SDP) predvidio u proračunu, i bez vidljivih stranačkih naboja i boja podvukli crtu pod lanjsko gradsko poslovanje, a  potom utvrdili s koliko će se novaca raspolagati u narednoj godini, kojoj svi pripisuju atribut jedne od gospodarskih i financijskih najtežih.      Na gradonačelnikov prijedlog nije bilo suprostavljenih mišljenja jer se proračun zajednički prije sjednice GV „brusio“ na odborima i mimo njih, pa se Gračan  na tome zahvalio i I.Đoparu i potpredsjedniku  M. Štimcu. Ova će proračunska godina završiti s 3,2 milijuna kuna minusa, odnosno s 25, 195 milijuna kuna. Da bi se podmirili svi pristigli računi, svi su digli ruku da se Grad kratkotočno zaduži kod Zagrebačke banke za 1,5 milijuna kuna, za financiranje dospjelih nepodmirenih obveza prema dobavljačima i izvođačima radova. - To je zaduženje preduvijet za stabilniji proračun 2010. rekao je gradonačelnik Gračan i dobio potporu svih vijećnika da proračun 2010., koji je izrađen u uvijetima promijenjivog makroekonomskog okruženja, a koji je sa svim prihodima i rashodima proračunskih korisnika, utvrđen s 35.525.000 kuna. -Proračun je za 5.775.000 kuna veći u odnosu na dosadašnji način planiranja, restriktivan, ali i otvoren  za sve projekte koji se financiraju županijskim i državnim novcima, rekao Gračan. Potpredsjednik M.Štimac je i prije njegova prihvaćanja najavio izmjene već u prva tri naredna mjeseca, ali i dugoročni kredit od tri milijun kuna, kao premosnicu za zadržavanje postignutog komunalnog, kulturnog i standarda korisnika proračunskih sredstava. U Županiji je rezervirano pet mil kuna za dovršetak školske sportske dvorane, za novi magistralni vodovod i vodocrpilište i za projekte navodnjavanja, najavio je M. Štimac i zaključio da bi 2010. morala biti godina izrade projekata u svim segmentima. U 2010. svi će se po nečega morati odreči, rečeno je, neće se uređivati sve planirane ulice i mrtvačnice, pa je  SDP-ova vijećnica Ljuba Dobravec pitala gdje je prijedlogu proračuna makar mali dio od 150.000 milijuna kuna koje su bile često spominjane u predizbornoj kapanji. Gradonačelnik Gračan rekao da je sad to neumjesno pitati kad su izbori iza nas, da podijele više nisu potrebne, te da je suradnja sa Županijom i svim gradskim vijećnicima izvrsna. Uz čestitke za Božić i Novu godinu, te poruku I.Đopara da je važno i u 2010.„imati glave skupa“, gradski su vijećnici, nakon skromnog domjenka, službeno završili 2009. godinu.