Jednoglasno usvojen gradski Proračun za 2016.


Srijeda, 23. prosinca 2015.

Gradsko vijeće je na 15. sjednici održanoj 21. prosinca jednoglasno usvojio predloženi Proračun za 2016. godinu u ukupnom iznosu 57 mil. kuna. Izvorni prihodi Grada iznose nešto više od 26 mil. kuna, a izvorni prihodi gradskih ustanova oko 11 mil. kuna, dok je 10 mil. kuna  predviđeno ostvariti sufinanciranjem iz drugih izvora (EU fondova, državnog proračuna i proračuna županije), prihod od 6 mil. kuna odnosi se na kreditno zaduženje, a prihod od 4 mil. kuna odnosi se na prodaju odmarališta u Prvić Luci.

Gradonačelnik se zahvalio svim političkim opcijama i vijećnicima Gradskog vijeća na dobivenoj podršci kod izglasavanja Proračuna za 2016. godinu.