Još jedan uspješan projekt: Đurđevac teži ozelenjivanju gradskih površina


Srijeda, 28. prosinca 2022.

Grad Đurđevac uspješno je osigurao 100-postotno financiranje za izradu Akcijskog plan održivog energetskog razvoja i prilagodbe klimatskim promjenama (SECAP), čija su izrada i donošenje bili preduvjeti za prijavu projekta uređenja Trga sv. Jurja u Đurđevcu.

Projekt je prijavljen na raspisani natječaj iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, a osigurano je financiranje u iznosu 195 tis. kuna.

U sklopu prilagodbe klimatskim promjenama, planiraju se mjere kojima će se doprinijeti smanjenju potrošnje energije misije CO2 i smanjivanju utjecaja klimatskih promjena za generacije koje dolaze. Jedna od mjera je i ozelenjavanje urbanih područja grada, kružno gospodarenje prostorom i zgradama, a čija svrha jest stvoriti podlogu za dugoročan razvoj te izmjenu prostorno-planskih dokumenata. Na taj način osigurat će se temelji razvoja održivog prostora s naglaskom na razvoj zelene infrastrukture i integraciju rješenja zasnovanih na prirodi.

-Zahvaljujući tome što smo na vrijeme izradili i donijeli Akcijski plan održivog energetskog razvoja i prilagodbe klimatskim promjenama, među prvima smo na natječaj Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost prijavili projekt uređenja gradskog trga. Vrijednost projekta je oko pet milijuna kuna, a zahvaljujući spremnosti i brzini uspješno smo osigurali 3 mil. kuna bespovratnih sredstava za uređenje našeg središnjeg trga- rekao je gradonačelnik Hrvoje Janči.

-Zelene površine mogu se lijepo integrirati u arhitekturu pametnih gradova, a i dokazano je da zelenilo i biljni svijet imaju brojne zdravstvene prednosti, što je i ključno u izgradnji pametnih gradova koji poboljšavaju kvalitetu života svojih građana- dodao je gradonačelnik.

-Đurđevac teži ozelenjivanju gradskih površina unutar grada, zaštiti okoliša i osvještavanju ljudi o važnosti očuvanja okoliša koji nas okružuje, a ovo je samo nastavak prijava ovakvih projekata i osiguravanje bespovratnih EU i nacionalnih  sredstava - rekao je predsjednik vijeća Željko Lacković.