JVP Đurđevac: vatrogasci nabavili novu i modernu opremu potrebnu za intervencije


Utorak, 29. prosinca 2020.

U suradnji s Gradom Đurđevcom i Vatrogasnom zajednicom županije, Javna vatrogasna postrojba Đurđevac nabavila je novu vatrogasnu opremu kako bi zamijenila staru koja je oštećena prilikom intervencija.

Oprema će pridonijeti popunjavanju postojeće opreme, a time i većoj sigurnosti u čuvanju imovine i ljudi od vatre na našem području. Nova oprema je neophodna za redovan rad, a ukupna vrijednost nabavljene opreme iznosi oko 50 tis. kuna- rekao je zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Matija Markešić.

Nabavljena je oprema za tehničke intervencije, odnosno oprema za brzu  stabilizaciju vozila (Stab-fast), aku baterijska pila za rezanje metala, stakla i drva te hooligan poluga (višenamjenski alat za spašavanje). Osim navedenoga JVP je nabavio i novu modernu termalnu kameru te plinodetktor, a od ostale opreme nabavljen je pojas za spašavanje iz dubina i visina koji će dobro doći i HGSS-u koji je smješten u istoj zgradi kao i naši vatrogasci.

-Nadam se da će biti manje požara i intervencija, te da se oprema neće puno koristiti, ali važno je uvijek biti u pripravnosti. Ovom se prilikom zahvaljujem svim vatrogascima i članovima DVD-a koji svake godine sudjeluju u brojnim intervencijama na našem području, ali i na dislokacijama diljem Jadrana gdje gase požare u ljetnim mjesecima- rekao je gradonačelnik Hrvoje Janči te je naglasio kako Grad ima odličnu suradnju sa JVP-om, Vatrogasnom zajednicom te svim Dobrovoljnim vatrogasnim društvima na području grada.