Kako bi se izbjeglo nastajanje oštećenja apelira se na vozače da se oprezno mimoilaze na nerazvrstanim cestama


Petak, 12. srpnja 2019.

S obzirom da je vrijeme intenzivnih radova u polju i u vinogradima mole se poljoprivrednici da prilikom prolaska s teškim strojevima i traktorima obzirno koriste nerazvrstane ceste, a posebno one koje su nedavno asfaltirane.

Zbog širine poljoprivrednih strojeva i otežanog mimoilaženja s drugim vozilima, a uslijed velike težine istih dolazi do nastanka oštećenja novo uređenih bankina te rubova kolnika. Problem nastaje i kod većih oborina kad voda ošteti bankine koje se dodatno oštećuju teškim strojevima koji silaze s kolnika.

Iako se vozači traktora i radnih strojeva u pravilu sklanjaju kod mimoilaženja s drugim vozilima mole se svi korisnici koji prolaze po asfaltiranim nerazvrstanim cestama da se mimoilaze na način da lakša osobna vozila daju prednost prolaska velikim poljoprivrednim strojevima kako bi se spriječio nastanak oštećenja na kolniku i bankinama.

Uz zahvalu za razumijevanje,

UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE, UREĐENJE I KOMUNALNE DJELATNOSTI GRADA ĐURĐEVCA