Katastarska izmjera – nada za povratak gruntovnice


Ponedjeljak, 13. listopada 2014.

Članovi Gradskog vijeća na 6. sjednici dali su suglasnost gradonačelniku Željku Lackoviću za potpisivanje Dodatka II. Sporazuma o provođenju katastarske izmjere u svrhu izrade katastra nekretnina na području Grada Đurđevca (naselja Đurđevac i Grkine) i Dodatka II. Okvirnog sporazuma za obavljanje geodetsko katastarskih usluga u svrhu izrade katastra nekretnina na području Grada Đurđevca (naselja Đurđevac i Grkine), kao i za potpis ostalih akata potrebnih za dovršenje postupka katastarske izmjere.

Zbog nemogućnosti sufinanciranja nastavka radova od strane Državne geodetske uprave (30%), a da bi se ovaj projekt katastarske izmjere uspio dovršiti do kraja, izvršitelj Geoprojekt d.o.o. iz Zagreba odlučio je sve preostale radove, za 2 157 ha, završiti po cijeni od 1.000,00 kuna + PDV po 1 ha, umjesto dosadašnje cijene 2.000,00 kuna + PDV.

Nastavkom projekta katastarske izmjere u Đurđevcu biti će stalna potreba za jednim zemljišnoknjižnim sucem i dva referenta, a satim tim će se ministru pravosuđa uputiti i zahtjev za otvaranje ispostave Općinskog suda u Đurđevcu, čime će se pokušati vratiti zemljišnoknjižni odjel u Đurđevac.