Komunalne usluge Đurđevac u ožujku organiziraju odvoz granja


Ponedjeljak, 11. ožujka 2024.

Komunalne usluge Đurđevac d.o.o., organiziraju odvoz granja prema prijavi. Granje je potrebno odložiti najkasnije do 7:00 sati na dan odvoza, izvan dvorišta na pristupačno mjesto za teretna vozila, tako da ne smeta prometu. Mole se građani da granje vežu u snopove za ručni utovar. Odvoz granja možete prijaviti pozivom na telefon 048/625-138 do dana odvoza, osobno na adresi Radnička cesta 61, Đurđevac ili na e-mail: info@komunalneusluge.hr ili gospodarenje-otpadom@komunalneusluge.hr.
Odvoz će se vršiti prema sljedećem rasporedu:

• 26.03.2024., UTORAK – Đurđevac
• 27.03.2024., SRIJEDA – Severovci, Grkine, Sveta Ana, Mičetinac, Čepelovac, Budrovac, Sirova Katalena, Suha Katalena

Komunalne usluge Đurđevac d.o.o.