Komunalne usluge Đurđevac uvele novi Cjenik usluge odvoza i zbrinjavanja otpada


Utorak, 13. siječnja 2015.

Komunalne usluge Đurđevac d.o.o. planiraju uvođenje novih tehnologija u sustav odvoza otpada kojim bi se omogućio pravedniji i točniji obračun usluge odvoza i zbrinjavanja otpada.

Kako bi novi planirani sustav bio funkcionalan Komunalne usluge Đurđevac su morale uskladiti cjenik.

Obavještavamo Vas da od 01.01.2015. godine vrijedi novi CJENIK USLUGE ODVOZA I ZBRINJAVANJA OTPADA ZA GRAD ĐURĐEVAC na koji je ishođena suglasnost gradonačelnika.

Građani - fizičke osobe će za tri odvoza mjesečno:

 • za volumen posude 80L plaćati 16,50 kuna (samci i korisnici socijalne pomoći)
 • za volumen posude 80L plaćati 33,00 kune,
 • za volumen posude 120L plaćati 49,95 kuna

Pravne osobe će za četiri odvoza mjesečno:

 • za volumen posude 80L plaćati 47,60 kuna,
 • za volumen posude 120L plaćati 77,35 kuna,
 • za volumen posude 240L plaćati 154,69 kuna,
 • za volumen posude 360L plaćati 232,04 kune,
 • za volumen posude 660L plaćati 367,93 kune,
 • za volumen posude 1100L plaćati 609,39 kuna,
 • za minimalno jedan odvoz mjesečno za volumen posude 1100L plaćati 187,50 kuna,
 • za minimalno jedan odvoz mjesečnoza volumen posude 5000L plaćati 375,00 kuna,
 • za minimalno jedan odvoz mjesečnoza volumen posude 7000L plaćati 412,50 kuna.

Kontejneri od 1100L, 5000L i 7000L koji se odvoze minimalno jednom u mjesecu važu se na odlagalištu te se fakturira 600,00 kn + PDV po toni otpada za zbrinjavanje i 180,00 kuna (30%) po toni naknada za umanjenu tržišnu vrijednost

Cjenik možete vidjeti u nastavku, te na oglasnoj ploči i web stranicama Komunalnih usluga Đurđevac - www.komunalneusluge.hr .

U prijelaznom razdoblju obračun će se vršiti prema cjeniku za odvoz na bazi 3 puta mjesečno, a odvoz će se vršiti 4 puta mjesečno kao i do sada. Dakle četvrti odvoz se neće posebno naplaćivati. Prijelazno razdoblje će trajati do daljnje obavijesti o prekidu istog.

Najveće promjene u obračunu odnose se na poslovne subjekte koji će uskoro pojedinačno primiti obavijest o  promjeni obračuna.