Komunalne usluge organiziraju odvoz granja


Četvrtak, 4. ožujka 2021.

U sklopu proljetnog čišćenja gradskih prostora i đurđevačkih okućnica, Komunalne usluge već tradicionalno u ožujku organiziraju odvoz granja.

Odvoz granja organizira se prema prijavi, a vršiti će se od 16. do 18. ožujka prema sljedećem rasporedu:

  • 16. ožujka 2021., utorak, Đurđevac,
  • 17. ožujka 2021., srijeda, Severovci, Grkine, Sveta Ana, Mičetinac, Čepelovac, Budrovac, Sirova Katalena, Suha Katalena
  • 18. ožujka 2021., četvrtak, Kalinovac, Batinske, Molvice

Granje je potrebno odložiti najkasnije do 7:00 sati na dan odvoza, izvan dvorišta, na pristupačno mjesto za teretna vozila, tako da ne smeta prometu, a građani se mole da granje vežu u snopove za ručni utovar.

Odvoz granja možete prijaviti pozivom na telefon 048/625-138 do dana odvoza, osobno na adresi Radnička cesta 61, Đurđevac ili putem e-mail: info@komunalneusluge.hr.