Komunalne usluge organiziraju odvoz granja


Utorak, 26. ožujka 2019.

U sklopu proljetnog čišćenja gradskih prostora i đurđevačkih okućnica, Komunalne usluge već tradicionalno u ožujku organiziraju odvoz granja.

Odvoz će se vršiti od 2. do 4. travnja prema sljedećem rasporedu:

  • 2. travnja 2019., utorak, Đurđevac
  • 3. travnja 2019., srijeda, Severovci, Grkine, Sveta Ana, Mičetinac, Čepelovac, Budrovac, Sirova Katalena, Suha Katalena
  • 4. travnja 2019., četvrtak, Kalinovac, Batinske, Molvice

Granje je potrebno odložiti prema rasporedu najkasnije do 07:00 sati na dan odvoza, na javnu površinu izvan dvorišta, na pristupačno mjesto za teretna vozila tako da ne ometa odvijanje prometa. Molimo građane da granje povežu u manje snopove, odnosno u svežnjeve, jer ga u protivnom Komunalne usluge neće odvoziti.

Potrebno je prijaviti pozivom na telefon 812-304 do dana odvoza, osobno na adresi Radnička cesta 61 ili na info@komunalneusluge.hr