KONTROLNI POPIS, stanovništva, kućanstava i stanova 2011.


Utorak, 3. svibnja 2011.

    Obavještavamo Vas i članove Vašega kućanstva da će Državni zavod za statistiku u razdoblju od 2. do 10. svibnja 2011. u Vašem naselju provesti KONTROLNI POPIS.     ŠTO JE KONTROLNI POPIS? Osnovni cilj Kontrolnog popisa jest ocjena stupnja pouzdanosti rezultata Popisa stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2011. godine. Sljedeći postavljeni ciljevi te kontrole jesu omogućavanje kontinuiteta u praćenju uspješnosti Popisa u Republici Hrvatskoj, u mjeri koja je određena stalnošću sadržaja Popisa, te poduka i iskustvo za sljedeće popise. Konačno, Kontrolnim popisom ocjenjuje se i dosljednost u primjeni metodologije predviđene za Popis stanovništva, kućanstava i stanova u 2011. godini. Za postizanje tih ciljeva potrebno je provesti kontrolu obuhvata popisnih jedinica i kontrolu sadržaja odgovora. Obujam popisnog istraživanja, velika sredstva potrebna za njegovu provedbu, a najviše značenje podataka koji se od njega očekuju, obvezuju da o kvaliteti popisnih rezultata statistika dozna i kaže mnogo više nego što je praksa za većinu ostalih istraživanja. Kontrola Popisa stanovništva, kućanstava i stanova provodi se na 300 popisnih krugova izabranih metodom slučajnog uzorka na području cijele Republike Hrvatske. ŠTO VAS MOLIMO? Vaše sudjelovanje izrazito nam je važno te Vas molimo da se odazovete na suradnju s popisivačem, koji će pri dolasku u kućanstvo pokazati ovlaštenje Državnog zavoda za statistiku. Svojim sudjelovanjem i točnim odgovorima na postavljena pitanja omogućit ćete da Kontrolni popis 2011. bude kvalitetno proveden, što će osigurati i kvalitetniju analizu popisnih rezultata. Molimo Vas da za članove svoga kućanstva pripremite osobni identifikacijski broj ili broj osobne iskaznice kako bi ih popisivač mogao upisati u obrasce.   TAJNOST PODATAKA Podaci koje prikupljamo i kroz ovaj kontrolni popis koriste se isključivo za statističke svrhe. Svi Vaši odgovori i sve što će sudionici i u ovom kontrolnom popisu doznati službena je tajna, a naša obveza, propisana Zakonom o Popisu stanovništva kućanstva i stanova u Republici Hrvatskoj 2011. godine (NN, br. 92/10.), jest u potpunosti zaštititi Vašu privatnost.Još jedanput Vas molimo za suradnju i unaprijed zahvaljujemo.   Državni zavod za statistiku