Vozači prilagodite brzinu- privremena regulacija prometa zbog početka radova na izgradnji duplog kružnog toka


Ponedjeljak, 14. svibnja 2018.

Od sutra, 15. svibnja kreću radovi na rekonstrukciji raskrižja Ulice Stjepana Radića, Đure Basaričeka i vinogradske ulice u Đurđevcu.

Zbog specifičnosti zahvata predviđena je izgradnje u dvije faze. Prva faza radova zahtijeva zatvaranje dijela Ulice Stjepana Radića u zoni radova za sav promet kako bi se radovi mogli obavljati što je brže moguće, a predviđeno trajanje radova prve faze je 45 kalendarskih dana.

Tijekom prve faze radova promet će se preusmjeravati sa državne ceste D2 prema centru Bjelovarskom ulicom u smjeru Koprivnice i Bjelovara dok će se prema smjeru Pitomače promjet usmjeravati na Radničku cestu.

Isto tako sa državne ceste D2 biti će omogućen promet (skretanje) do trgovačkog centra „LIDL“ dok će u nastavku Vinogradske ulice prema Ulici Stjepana Radića promet biti omogućen samo za stanare.

U zoni radova promet će se omogućiti samo za stanare i vozila gradilišta.Zbog frekventnosti prometa i činjenice da se u blizini zone radova nalazi autobusni kolodvor, prema odvojku D2 – Ulica Stjepana Radića (uz benzinsku pumpu INA) biti će omogućeno skretanje sa D2 iz svih pravaca.

Istekom prve faze radova promet će se u zoni radova propuštati naizmjenično, a predviđeno trajanje druge faze radova je oko 45 dana.

Radovi će se izvoditi radnim danom u periodu od 7:00 do 17:00 sati, te se mole vozači da poštuju privremenu regulaciju prometa.

Grad Đurđevac je u suradnji s Županijskom upravom za upravljanje županijskim i lokalnim cestama u 2017. godini prijavio ovaj projekt na raspisani poziv iz područja sigurnosti prometa na cestama na području Hrvatske s obzirom da je riječ o opasnom raskrižju za sve sudionike prometa.

Procijenjena vrijednost projekta iznosi 3,1 mil. kuna, a kako se radi o spoju prometnica u nadležnosti Grada i Županijske uprave za ceste, ŽUC i Centar za vozila Hrvatske projekt će sufinancirati sa 85%, a preostali dio je osiguran u proračunu Grada.

Ovo raskrižje predstavlja jedno od centralnih raskrižja u Đurđevcu, te jedno od najopasnijih raskrižja, a prema izvješću MUP-a na njemu se često događaju prometne nesreće. Izgradnjom duplog kružnog toka smanjit će se brzina prometovanja na spoju triju ulica te će se osigurati dodatna sigurnost pješacima i vozačima koji se uključuju u promet iz ulice Stjepana Radića, Basaričekove i Vinogradske ulice.