Krenule edukacije u sklopu projekta Održive misli: zašto je važno odvajati otpad?


Utorak, 20. studenoga 2018.

Aktivnosti oko projekta Održive misli počele su još u listopadu, a do sada je snimljen radio spot koji se emitira na radiju, građani su u svoje poštanske sandučiće dobili edukativan letak na temu sprečavanja stvaranja otpada sa sloganom Čista budućnost počinje s tvojom kantom, u školama su u tijeku kreativne radionice izrade nakita od recikliranog materijala, a najbolji radovi biti će nagrađeni prigodnim poklonom.

U Strukovnoj školi Đurđevac održana je i prva tribina na temu održivog gospodarenja otpadom s naglaskom zašto je to bitno za sve nas, na kojoj su sudjelovali srednjoškolci i profesori. Predstavljena je problematika otpada, te štetnosti koje uzrokuje na okolinu. Kroz četiri teme koje se obrađuju u sklopu projekta pojašnjena je važnost svake od njih u kružnom gospodarenje otpada, od samog nastanka otpada, prikupljanja otpada, recikliranja i ponovne upotrebe.

Kroz projekt Održive misli planirane su i aktivnosti za najmlađe tako će djeca vrtićke dobi također sudjelovati u projektu tako što će dobiti bojanke na temu gospodarenja otpadom putem kojih će bojajući i razgovarajući s tetama i međusobno, učiti o pravilnom i održivom postupanju sa otpadnim materijalima. Kako bi djeci još više približili ovu temu svaki vrtić će posjetiti kazališna skupina koja će im održati interaktivne predstave.

Glavni lik za pružanje informacija o otpadu je list Zelenko, a prvo predstavljanje Zelenka je upravo na letku i plakatima koji će uskoro biti postavljeni.

Cilj projekta je izgradnja svijesti stanovništva o važnosti odgovornog postupanja s komunalnim otpadom, s posebnim naglaskom na sprječavanje nastanka otpada, pravilno odvajanje otpada u kućanstvima, kućno kompostiranje i ponovnu uporabu predmeta s ciljem smanjenja količine otpada koji se odlaže na odlagališta.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 492 tisuće kuna, a projekt je sufinanciran od strane Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU u iznosu od 470 tisuća kuna, što znači da će Gradu Đurđevcu od ukupnog iznosa projekta za vlastito financiranje preostati iznos od 22.000,00 kuna, a koje će sufinancirati zajedno s partnerima na projektu, općinama Ferdinandovac, Molve, Novo Virje, Kalinovac, Kloštar Podravski, Podravske Sesvete i Virje.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Sadržaj priopćenja isključiva je odgovornost Grada Đurđevca.

OM opcine 040220