Uređuju se kanali na području grada i prigradskih naselja


Petak, 28. rujna 2018.

Grad Đurđevac u suradnji s Hrvatskim vodama krenuo je u uređenje kanala i područja oko kanala u samome centru grada u Starogradskoj ulici nedaleko od same utvrde Stari grad.

Trenutno traju radovi na uređenje, čišćenju i produbljivanju kanala nakon čega se planira izvedba donjeg djela kanala betonom, dok se na bočne strane kanala planiraju postaviti kamene obloge.

Prva faza radova obuhvaća uređenje desne strane kanala od mosta prema hotelu u duljini 50 metara dok će druga faza obuhvatiti radove na uređenju suprotne strane također u duljini od 50 metara.

Svaki lijep dan koristi se za nastavak uređenja i ostalih kanala za oborinsku odvodnju. Tako se ovih dana užurbano radi i na uređenju i čišćenju kanala u prigradskom naselju Severovci.

Nastavlja se sa opsežnijim uređivanjem odvodnih kanala kako bi se smanjili problemi s oborinskim vodama i kako bi prilikom većih kiša svi ti odvodni kanali mogli primiti veliku količinu vode, te bi se tako spriječile poplave u nekim dijelovima grada i prigradskih naselja. Tako se nakon završetka ovih radova planira i uređenje kanala Čivićevac kod ŠRC-a.