Krenuli radovi: ulazi u Grad Đurđevac uskoro dobivaju novu javnu rasvjetu


Srijeda, 27. studenoga 2019.

U Đurđevcu su krenuli radovi na postavljanju javne rasvjete na raskrižjima sa državnom cestom DC2.

Trenutno se izvode radovi na iskopu rovova i postavljanju podzemnih kablova nakon čega će se krenuti sa betoniranjem temelja za rasvjetne stupove te njihovim postavljanjem.

Ovaj je projekt također pokrenut na inicijativu Grada Đurđevca koji je dao izraditi projektnu dokumentaciju, a projekt provode Hrvatske ceste.

-Radi se o raskrižjima s državnom cestom DC2, jedno je na izlazu iz Ulice Bana Jelačića, a drugo je raskrižje u Bjelovarskoj ulici gdje će se osvijetliti dio ulice te nadvožnjak. Đurđevac je grad, a cesta je državna stoga nam je želja bila osvijetliti ulaze u grad kako bi svi vozači koji dolaze k nama ili pak prolaze magistralom uz nas dobili dojam da su ušli u grad. Osvjetljenjem ovih važnih raskrižja poboljšati će se i vidljivost u prometu, a samim time i sigurnost prometovanja- rekao je gradonačelnik Hrvoje Janči te je naglasio kako je ovaj projekt samo nastavak odlične suradnje Grada s Hrvatskim cestama.