Kuća osmijeha: u Bjelovaru održana tribina na temu udomiteljstva


Srijeda, 16. lipnja 2021.

U Bjelovaru su projektni partneri Grad Đurđevac, Centar za socijalnu skrb Đurđevac i Udruga udomitelja za djecu „Osmijeh“ u suradnji s Centrom za socijalnu skrb Bjelovar održali tribinu na temu udomiteljstva.

Ravnateljica CZSS Bjelovar Daniela Popović pozdravila je sve prisutne i prezentirala rad Centra za socijalnu skrb Bjelovar s posebnim osvrtom na aspekt udomiteljstva. Opisala je koliko je razvijeno u Bjelovaru i okolici te kolika je njegova važnost u lokalnoj zajednici. Naglasila je manjak udomitelja za djecu na njihovom području, te izrazila želju da se to u skorijoj budućnosti promijeni.

Zatim su se ukratko predstavili sudionici okruglog stola gdje je koordinatorica projekta ispred Grada Đurđevca Ivana Pavlović Šklebar u osnovnim crtama predstavila projekt i njegove ciljeve, te podijelila informativne letke.

Nakon uvodnog dijela predstavnice CZSS Đurđevac Vesna Orač i Anita Đipalo Saraga govorile su o udomiteljstvu iz perspektive psihologa i socijalnih radnika. Opisale su stanje na terenu, kakve su potrebe i problemi u udomiteljstvu, te na koji način centri za socijalnu skrb potiču građane na bavljenje udomiteljstvom.

Prisutnima se obratila i Dubravka Čordašev, predsjednica Udruge udomitelja za djecu „Osmijeh“, ujedno i dopredsjednica Foruma za kvalitetno udomiteljstvo. Osvrnula se na udomiteljstvo iz perspektive udomitelja, opisala probleme koji se javljaju u radu s djecom s teškoćama u razvoju, djecom žrtvama nasilja i sl. Na primjeru rada udruge prezentirala je prisutnima prednosti udruživanja udomitelja i što se sve može postići osnivanjem udruge, kao i kako osnovati udrugu.

Na kraju je održana rasprava, te su izlagači odgovarali na upite sudionika koji su svoj doprinos dali kroz prijedloge mjera i aktivnosti za unaprjeđenje kvalitete udomiteljstva općenito. Međusobno su izmijenili iskustva i situacije u kojima se nalaze u ulozi udomitelja, odnosno socijalnog radnika, s kakvim problemima i preprekama se susreću. Zaključeno je da postoji velika potreba za povećanjem broja udomitelja, kao i za osnivanjem udruge udomitelja na bjelovarskom području.

Tribina je održana s ciljem povezivanja i razmjene iskustava centara za socijalnu skrb kao stručnih službi koje rade na području udomiteljstva te promocije udomiteljstva i samog projekta.

Ovaj događaj jedna je od aktivnosti projekta UP.02.2.2.06.0116 Kuća osmijeha koji je ugovoren unutar natječaja Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – faza I u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. iz Europskog socijalnog fonda. Provodi ga Grad Đurđevac u suradnji s partnerima Udrugom udomitelja za djecu Osmijeh i Centrom za socijalnu skrb Đurđevac. Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.175.081,44 kn, te je 100% financiran od strane Europske unije.

Projektom će se opremiti stambeni prostor u kojem će biti smješteni mladi bez odgovarajuće roditeljske skrbi koji nakon navršenih 18 godina izlaze iz sustava udomiteljstva. Planirana je i adekvatna stručna pomoć udomiteljima i mentorima kroz razne edukacije, te psihoedukativna podrška udomljenoj djeci i mladima koji izlaze iz sustava skrbi.

Sadržaj ovog teksta isključiva je odgovornost Grada Đurđevca.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa ”Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020”.