Lakše do studentskih kredita


Petak, 18. rujna 2015.

Grad je uveo nove mjere u programu studentskih kredita. Za sve studente kojima će biti odobren kredit Grad će podmiriti troškove obrade kredita kod poslovne banke i javnog bilježnika do iznosa od najviše 700 kuna.

Uvedena je i mjera koja će olakšati podizanje kredita studentima čiji su roditelji slabijeg imovinskog stanja. Za studente koji neće moći ispuniti uvjete jamstava koje traži banka Grad će osigurati zamjensko jamstvo u dogovoru s poslovnom bankom.