Mjere poticanja poduzetništva i u 2017. godini


Utorak, 17. siječnja 2017.

Grad Đurđevac je u 2016. godini isplatio ukupno 30 potpora poduzetnicima po 14 mjera poticanja poduzetništva na području Grada Đurđevca ukupne vrijednosti 390.600 kuna.

Cilj je i u 2017. godini poticati poduzetnike na pokretanje, razvoj i širenje djelatnosti. Program poticanja razvoja poduzetništva u 2017. godini biti će prilagođen i izmijenjen potrebama poduzetnika, te će uz postojeće mjere biti uvrštene i nove kojima će se pomoći poduzetnicima da unaprijede svoje poslovanje.

Najveći iznos isplaćen je temeljem Mjere 11 - nabava i opremanje plastenika za proizvodnju voća i povrća temeljem koje je subvenciju dobilo 8 poduzetnika s područja grada i to u vrijednosti 186.700 kuna. Velika iskorištenost bila je i mjere 2  koja se odnosi na subvencioniranje nabave i ugradnje novih strojeva i opreme temeljem koje je subvenciju dobilo 18 poduzetnika s područja grada i to u vrijednosti 89.600 kuna.

Interes ugostitelja potaknula je Mjera 13 – Subvencioniranje uređenja i opremanja ugostiteljskih objekata u cilju jačanja vizualnog identiteta grada Đurđevca temeljem koje su 4 ugostitelja  područja grada ostvarila oslobođenje od plaćanja poreza na potrošnju, odnosno poreza na korištenje javnih površina u vrijednosti 79.500   kuna.

Preostale potpore odnose se na subvencije za pokretanje poduzetničke djelatnosti i subvencije za izradu dokumentacije prijavne dokumentacije za prijavu na natječaje Europske unije. Sredstva iz Mjere 14 koja se odnosi na poticanje socijalnog poduzetništva namijenjenih obiteljskim domovima za uređenje i opremanje smještajnih kapaciteta koristio je samo jedan gospodarski subjekt no vjerujemo da će u 2017. godini povećati se interes za ovom mjerom.

Zahtjevi koji su pristigli do 31. prosinca 2016. godine biti će naknadno obrađeni te će o rezultatima prijavitelji biti obaviješteni.

Također, 30 milijuna kuna uloženo je u još neke značajne projekte koji će ojačati poduzetničku klimu u Đurđevcu.

Gradnja i opremanje poduzetničkog inkubatora za novopečene poduzetnike iziskuje 11 milijuna kuna, za što je prijavljen projekt, a ishođena je i projektna dokumentacija za gradnju prometne infrastrukture u Poduzetničkoj zoni A odnosno u pripremi je prijava na natječaj vrijedan 18 milijuna kuna.

Klaster pčelara Podravina dobit će svoj prostor s uređenim okolišem u vrijednosti 570.000 kuna, a u tijeku je i prijava na natječaj vrijedan 750.000 kuna kroz koji bi se klaster trebao opremiti i funkcionirati.