Mjesni odbori


Kao oblik neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana, na području Grada Đurđevca osnovani su mjesni odbori. Tijela mjesnog odbora su vijeće mjesnog odbora i predsjednik vijeća mjesnog odbora. Mandat članova vijeća mjesnog odbora traje četiri godine. Vijeće mjesnog odbora biraju građani s područja mjesnog odbora koji imaju biračko pravo. Izbore za članove vijeća mjesnih odbora raspisuje Gradsko vijeće.

Vijeće mjesnog odbora ima sljedeći broj članova:

 • u mjesnom odboru koji ima do 500 stanovnika - 5 članova
 • u mjesnom odboru koji ima preko 500 stanovnika - 7 članova

Vijeće mjesnog odbora u svom djelokrugu rada:

 • donosi program rada i izvješćuje o radu mjesnog odbora,
 • donosi plan malih komunalnih akcija i utvrđuje prioritet u njihovoj realizaciji,
 • donosi pravila mjesnog odbora,
 • donosi poslovnik o radu u skladu s ovim Statutom,
 • donosi financijski plan i godišnji obračun,
 • bira i razrješava predsjednika i potpredsjednika vijeća,
 • saziva mjesne zborove građana,
 • odlučuje o korištenju sredstava namijenjenih mjesnom odboru u proračunu Grada Đurđevca,
 • predlaže osnivanje mjesnih odbora, odnosno daje mišljenje Gradskom vijeću o drugim inicijativama i prijedlozima za osnivanje mjesnih odbora na njegovu području,
 • surađuje s drugim mjesnim odborima na području Grada Đurđevca,
 • surađuje s udrugama na svom području u pitanjima od interesa za građane mjesnog odbora,
 • obavlja i druge poslove utvrđene propisima, odlukama i općim aktima Gradskog vijeća.

Na području Grada Đurđevca mjesni odbori su:

1.    VIJEĆE MJESNOG ODBORA CENTAR

 • Igor Pleško, Trg svetog Jurja 1a, Đurđevac – predsjednik
 • Slavica Benko, Starogradska 16, Đurđevac – potpredsjednica
 • Dajana Milodanović, Ulica Ivana Gorana Kovačića 6, Đurđevac
 • Vladimir Antolaš,  Ulica 1. svibnja 12, Đurđevac
 • Damir Lacković, bacc.ing.mech., Ulica kralja Tomislava 61, Đurđevac
 • Denis Nemeš, Ulica Ivana Gorana Kovačića 17, Đurđevac
 • Mario Žugaj, Ulica Antuna Radića 28, Đurđevac

2.    VIJEĆE MJESNOG ODBORA PESKI

 • Stjepan Stanešić, Ulica Šandora Brauna 4, Đurđevac – predsjednik
 • Branko Cestar, Grkinska 83, Đurđevac - potpredsjednik
 • Katica Blažok, Ulica Šandora Brauna 8, Đurđevac
 • Mirjana Mišulin, Tratinska 3a, Đurđevac
 • Ivan Juričić, Ulica Andrije Hebranga 12, Đurđevac
 • Maja Peroković, Ulica Matije Gupca 31, Đurđevac
 • Matija Rodman, Severovačka 38, Đurđevac

3.    VIJEĆE MJESNOG ODBORA LEDINE

 • Vladimir Šimunic, Ciglenska 30, Đurđevac – predsjednik
 • Đuro Fusić, Ulica grada Vukovara 36, Đurđevac - potpredsjednik
 • Ivan Radoš, Ulica Tina Ujevića 35, Đurđevac
 • Anita Dergez, Vinogradska 56, Đurđevac
 • Matija Kelić, Ulica Đure Basaričeka 63, Đurđevac
 • Vesna Siladić, Ciglenska 58, Đurđevac
 • Rajko Gašparić, Ulica Tina Ujevića 35, Đurđevac

4.   VIJEĆE MJESNOG ODBORA NOVO SELO

 • Darko Jalžabetić, Ulica bana Jelačića 105, Đurđevac - predsjednik
 • Tomislav Orešković, Ulica bana Jelačića 149a, Đurđevac - potpredsjednik
 • Ivica Radman, Ulica Mihovila Pavleka Miškine 4, Đurđevac
 • Vesna Pintar, Ulica Mihovila Pavleka Miškine 2, Đurđevac
 • Dražen Štefanić, Ulica bana Jelačića 102, Đurđevac
 • Ignac Filipović, Bjelovarska 62, Đurđevac
 • Marko Fucak, struč.spec.ing.sec., Ulica bana Jelačića 172, Đurđevac

5.    VIJEĆE MJESNOG ODBORA ČEPELOVAC

 • Slavko Horvat, Planinska 105, Čepelovac – predsjednik
 • Srečko Bartolić, Planinska 82, Čepelovac - potpredsjednik
 • Ante Peršić, Planinska 150, Čepelovac
 • Branko Babec, Planinska 49, Čepelovac
 • Tihomir Čorba, Planinska 22, Čepelovac

6.    VIJEĆE MJESNOG ODBORA BUDROVAC

 • Saša Zebec, Bilogorska 128a, Budrovac  - predsjednik
 • Marina Barberic, Bilogorska 135, Budrovac - potpredsjednica
 • Olga Lazar, Školska 7, Budrovac
 • Marija Markuš, Bilogorska 93, Budrovac
 • Dejan Dolenec, Bilogorska 29, Budrovac

7.    VIJEĆE MJESNOG ODBORA SUHA KATALENA

 • Nedeljko Kovačević, Stjepana Radića 15, Suha Katalena - predsjednik
 • Mateja Tudić, bacc.admin.publ., Stjepana Radića 80, Suha Katalena – potpredsjednica
 • Vanja Šerepec, Matije Gupca 81, Suha Katalena
 • Kristijan Dikšić, Stjepana Radića 44, Suha Katalena
 • Gabriela Kralj Bartovčak, Stjepana Radića 17, Suha Katalena

8.    VIJEĆE MJESNOG ODBORA SIROVA KATALENA

 • Ivan Sabolović, Sirova Katalena 68, Sirova Katalena – predsjednik
 • Jadranko Čižmeković, Sirova Katalena 102, Sirova Katalena – potpredsjednik
 • Anka Muktić, Sirova Katalena 90, Sirova Katalena
 • Robert Bajsar, Sirova Katalena 50, Sirova Katalena
 • Milivoj Vedriš, Sirova Katalena 36, Sirova Katalena

9.    VIJEĆE MJESNOG ODBORA SEVEROVCI

 • Vladimir Jakupčić, Severovci 70, Severovci - predsjednik
 • Biserka Zobunđija, Severovci 89a, Severovci – potpredsjednica
 • Zdravko Maričić, Severovci 34, Severovci
 • Ivica Pavec, Severovci 36, Severovci
 • Zdravko Tomica, Severovci 44, Severovci

10.    VIJEĆE MJESNOG ODBORA SVETA ANA

 • Veljko Miletić, Sveta Ana 36, Sveta Ana – predsjednik
 • Martina Račan, Sveta Ana 35a, Sveta Ana – potpredsjednica
 • Natalija Miletić, Sveta Ana 36, Sveta Ana
 • Mario Račan, Sveta Ana 26, Sveta Ana
 • Krunoslav Račan, Sveta Ana 11, Sveta Ana

11.    VIJEĆE MJESNOG ODBORA GRKINE

 • Ivan Fuček, Grkine 47, Grkine, – predsjednik
 • Franjo Bedeković, Grkine 29, Grkine – potpredsjednik
 • Đuro Peršić, Grkine 33, Grkine
 • Milica Fuček, Grkine 3, Grkine
 • Sanja Seleš, Grkine 7a, Grkine

12.    VIJEĆE MJESNOG ODBORA MIČETINAC

 • Marko Pregiban, Mičetinac 7a, Mičetinac – predsjednik
 • Damir Cugovčan, Mičetinac 12, Mičetinac – potpredsjednik
 • Matija Pajtak, Mičetinac 43, Mičetinac
 • Danijel Petrović, Mičetinac 79, Mičetinac
 • Matija Cvekan, Mičetinac 35, Mičetinac