Mjesno groblje u Sirovoj Kataleni dobilo novu ogradu


Ponedjeljak, 24. srpnja 2017.

Na mjesnom groblju u prigradskom naselju Sirova Katalena uklonjena je stara dotrajala  betonska ograda te je postavljena nova žičana ograda sa betonskim stupovima u dužini od 280 metara.

Osim što je groblje dobilo novu ogradu, uređen je i okoliš, srušeno je osušeno drveće te su podrezane niske grane na starim borovima.