Nabavljena 63 prijenosna računala za školu


Utorak, 13. rujna 2016.

Nakon što je prošle školske godine u Osnovnu školu Grgura Karlovčana uveden bežični internet, e-dnevnik i pametne ploče koje olakšavaju rad i praćenje nastave, ove je godine v.d. ravnatelj Hrvoje Janči ispred škole u suradnji s Gradom nabavio 63 nova prijenosna računala za učitelje.

Time je osigurano da svaki učitelj odnosno razred ima jedno računalo koje će koristiti kao pomoć u nastavi zajedno sa interaktivnim pločama. Računalo će biti opremljeno sa svim programima potrebnim za izradu interaktivnih nastavnih materijala, a korištenje digitalnih sadržaja u nastavi biti će puno lakše i češće.

Cilj je omogućiti učenicima bolje praćenje i veću angažiranost tijekom nastave, a ovakvim ulaganjem u školstvo ne mogu se pohvaliti ni veći gradovi od Đurđevca.