Nacrt okolišne dozvole za odlagalište otpada Peski


Četvrtak, 5. studenoga 2015.

Tijekom postupka izdavanja okolišne dozvole kojeg vodi Ministarstvo zaštite okoliša i prirode za operatera Komunalne usluge Đurđevac d.o.o., Radnička cesta 61, Đurđevac, Nacrt okolišne dozvole za postojeće odlagalište otpada „Peski“ , upućuje se na uvid u trajanju od petnaest dana i to od 6. studenog 2015. do 20. studenog na web stranicama Ministarstva (http://www.mzoip.hr/hr/okolis/okolisna-dozvola.html) gdje je objavljena kompletna dokumentacija.

Informacija o predmetnome objavljena je  i na web stranici Koprivničko-križevačke županije (http://kckzz.hr/informacija-nacrt-okolisne-dozvole-za-odlagaliste-otpada-peski-durdevac-komunalne-usluge-durdevac-d-o-o/).

Tijekom trajanja javnog uvida, zaključno sa zadnjim danom objave, primaju se primjedbe javnosti i zainteresirane javnosti na Nacrt okolišne dozvole na adresu Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju, zaštite okoliša i zaštitu prirode, Odsjeka za zaštitu okoliša i zaštitu prirode, Nemčićeva 5, Koprivnica.  Nečitljive i nepotpisane primjedbe dostavljene izvan predviđenog roka neće se uzimati u obzir.