Nakon škole u prirodi i hostela, Grad Đurđevac prijavio projekt poučne i trim staze u Boriku


Četvrtak, 2. kolovoza 2018.

Grad Đurđevac nakon škole u prirodi i hostela prijavio je još jedan projekt vezan uz Park šumu Borik, te nastavlja raditi na promociji i dodavanju sportskih i turističkih sadržaja kako bi se očuvala borova šuma.

Projekt je prijavljen pod nazivom Uspostava i uređenje poučne staze u park-šumi Borik i uređenje trim-staze na natječaj Agencije za plaćanja u poljoprivredi za provedbu Mjere 8.5.2 vezan uz uređenje poučnih staza, vidikovaca i postave ostale manje infrastrukture.

Vrijednost projekta iznosi 100.000 eura, a njime će se uredit postojeće postaje trim staze, gdje će se obnoviti i zamijeniti stare i dotrajale sprave za vježbanje. Osim toga, duž trim staze uspostavit će se poučna staza koja će pratiti 20 postaja trim staze, a predviđeno je postavljanje 18 postaja poučne staze.

Kretanje kroz šumu i sam početak staze bit će pomaknut od sadašnjeg (pokraj salona namještaja) na način da se poveže sa drvenom šetnicom od Starog Grada, Hrvatskom Saharom, budućim Posjetiteljskim centrom Đurđevački pijesci i svim ostalim kulturnim i turističkim sadržajima koje grad nudi.

Edukativni sadržaji poučne staze tematski su povezani s bogatstvom flore i faune koja obitava u geografsko-botaničkom rezervatu Đurđevački pijesci, te s prošlošću smirivanja Krvavih pijesaka tj. sadnje borove šume kako bi se smirilo seljenje pijeska na okolnu plodnu zemlju.