Nastavak arheoloških radova na istočnom bedemu Starog grada


Utorak, 8. studenoga 2016.

U tijeku su arheološko – prezentacijski radovi na istočnom bedemu u Starom gradu u Đurđevcu. Ovim radovima otvoren je po prvi puta istočni bedem (koji je nekada bio prekriven kuglanom i pozornicom) te će u sklopu ovih radova biti i adekvatno prezentiran sa kulom i ostatkom južnog bedema.

Ukupna vrijednost radova iznosi 193.000 kuna, a radove sufinancira Ministarstvo kulture sa 180.000 kuna.

Do sada je uz mnoštvo keramike otkriven i zanimljiv nalaz svoda i rešetke za odvod u bedemu.  Završetkom ovih radova i konačnom prezentacijom starih bedema i kule, Stari grad polako dobiva obrise nekadašnjeg izgleda wasserburga, što je bilo i presudno za opstojnost i povijesni razvoj grada Đurđevca.