Nastavak radova na Reciklažnom dvorištu


Srijeda, 9. prosinca 2015.

U tijeku su radovi na izgradnji i opremanju reciklažnog dvorišta na odlagalištu otpada Peski. Trenutno traju radovi na izradi posteljice za manipulativne površine odnosno prostora za smještaj kontejnera, vozila, preša i druge opreme. U sljedećoj fazi radova planiraju se napraviti iskopi za infrastrukturne cjevovode i temelji za predviđene nadstrešnice. Ukupna vrijednost projekta iznosi 2,46 mil. kuna, a projekt je sufinanciran sa 80% sredstava od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost dok će preostali dio sredstava financirati Grad.

Radovi su počeli u studenom, a završetkom radova građani će moći donositi otpad te ga pravilno odvajati, nakon čega će se sav prikupljeni otpad predavati na zbrinjavanje i reciklažu.